Relacje inwestorskie

60

2016

Raport bieżący nr 60/2016

Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zaangażowania kapitałowego Grupy Azoty S.A. w Spółce PDH Polska S.A. 
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2016 z dnia 4 października 2016 roku oraz raportu bieżącego nr 59/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 listopada 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody w sprawie zaangażowania kapitałowego Emitenta w Spółce PDH Polska S.A. (dalej: „PDH Polska”).

Na mocy podjętej uchwały Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na przystąpienie Emitenta do spółki PDH Polska i objęcie przez Emitenta 500 tys. akcji imiennych PDH Polska nowej emisji o wartości nominalnej 10 zł każda, po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej, w łącznej wartości 5 mln zł oraz pokrycie ich w całości wkładem pieniężnym.

Podjęcie powyższej uchwały pozostaje w związku z podpisanym w dniu 4 października 2016 roku przez Emitenta i spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. listem intencyjnym, dotyczącym m.in. współpracy w zakresie dokapitalizowania PDH Polska.
   
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.