Raporty bieżące

Kategoria

strona 2 / 7

Wybór daty

Numer raportu
Data

57

2016

Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 kwartał roku obrotowego 2016

56

2016

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 2 grudnia 2016 roku

55

2016

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 2 grudnia 2016 roku

54

2016

Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe zdarzenia o charakterze jednorazowym

53

2016

Podpisanie listu
intencyjnego ze spółką zależną Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

52

2016

Podpisanie aneksów do umów kredytowych z PKO BP S.A. 

51

2016

Zakończenie rozmów w sprawie potencjalnych możliwości konsolidacji sektora chemiczno-nawozowego - zamknięcie opóźnienia informacji poufnej

50

2016

Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe zdarzenia o charakterze jednorazowym 

49

2016

Odpowiedzi na pytania złożone podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 lipca 2016 roku

48

2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A. zwołanym na dzień 6 czerwca 2016 roku, a kontynuującym – po przerwie - obrady w dniu 5 lipca 2016 roku

strona 2 / 7

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.