Zarządzanie

Grupa Azoty S.A. to przedsiębiorstwo, które nieustannie stawia sobie nowe ambitne cele do zrealizowania. Wyznacza jasno określone i sprecyzowane kierunki rozwoju. 

Proces zarządzania w Grupie Azoty S.A. odbywa się w sposób odpowiedzialny i zmierzający do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, czego urzeczywistnieniem jest zintegrowane podejście do aspektów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych.

Grupa Azoty S.A. zarządzane są w oparciu o przyjętą „Strategię rozwoju Azotów Tarnów” oraz zgodnie z przyjętymi najwyższymi światowymi standardami. Urzeczywistnieniem założeń „Strategii rozwoju Azotów Tarnów” jest znowelizowana Polityka Zarządzania:

„Dzięki nabytym doświadczeniom i rozwijanym kompetencjom sprawiamy, że chemia jest bezpieczna i użyteczna dla ludzi. Ciągle dążymy do wzrostu wartości firmy, efektywnie wykorzystując możliwe synergie”.

Grupa Azoty S.A. rozwija się w oparciu o realizację jasno określonych celów strategicznych, będących imperatywami działalności. Osiąganie ww. celów wpisuje się w kilkuletnią przestrzeń realizacji, obejmującą różnorodne sektory aktywności, począwszy od realizacji w obszarze core business, po obniżenie samych kosztów wytwarzania, usprawnienie obowiązujących metod organizacyjnych oraz zwiększenie możliwości w przestrzeni kapitału intelektualnego.

Zarządzanie Grupą Azoty S.A. odbywa się zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego, dzięki czemu w Spółce obowiązuje czytelny podział obowiązków i odpowiedzialności. 

Do naczelnych organów należą: 

Priorytetowe obszary organizacji i działalności Grupy Azoty S.A., jak np. troska o bezpieczeństwo techniczne oraz środowisko naturalne, są pod stałym nadzorem zarówno jednostek audytu wewnętrznego i zewnętrznego, jak również niezależnych instytucji certyfikujących.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.