Relacje inwestorskie

113

2011

Raport bieżący nr 113/2011

Obroty na wartość umowy znaczącej.    
Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż łączna wartość obrotów handlowych Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. z firmą Mekatrade Asia Pte Ltd z siedzibą w Szwajcarii w ciągu ostatnich 12 miesięcy osiągnęła wartość 461,2  mln zł netto.

Powyższa wartość przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, co stanowi kryterium do uznania sumy obrotów za wartość znaczącą.

Fakturą o najwyższej wartości netto była faktura z dnia 30.09.2011 na kwotę 37,8 mln PLN. Faktura ta wynika z umowy na sprzedaż nawozów wieloskładnikowych zawartej w dniu 05.09.2011 roku pomiędzy Z.Ch. "Police" S.A. (spółką zależną Emitenta) jako sprzedającym a Mekatrade Asia Pte Ltd jako kupującym (o umowie tej Z.Ch. Police S.A. informowały w raporcie bieżącym nr 41/2011 z dnia 06.09.2011 roku). Wskazana umowa zawarta została na czas oznaczony do 30.09.2011 roku. Pozostałe warunki umowy nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów. Umowa nie zawierała postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej umowy lub równowartość w złotych 200 tys. euro.

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych w umowach tego typu. 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.