Raporty bieżące

Kategoria

strona 1 / 7

Wybór daty

Numer raportu
Data

67

2016

Ustalenie Warunków Handlowych dla umowy sprzedaży propylenu na wyłączność pomiędzy spółką PDH Polska S.A. a spółką zależną Grupy Azoty S.A.

66

2016

Odwołanie i powołanie Członków Zarządu Grupy Azoty S.A.

65

2016

Odpowiedzi na pytania złożone podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 2 grudnia 2016 roku. 

64

2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A. w dniu 2 grudnia 2016 roku

63

2016

Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A. w dniu 2 grudnia 2016 roku 

62

2016

Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektów uchwał w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

61

2016

Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

60

2016

Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zaangażowania kapitałowego Grupy Azoty S.A. w Spółce PDH Polska S.A. 

59

2016

Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zaangażowania kapitałowego w Spółce PDH Polska S.A. 

58

2016

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną 

strona 1 / 7

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.