Relacje inwestorskie

62

2016

Raport bieżący nr 62/2016

Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektów uchwał w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treści projektów uchwał zgłoszonych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 2 grudnia 2016 roku, przez uprawnionego akcjonariusza indywidualnego. 

Zgłoszone projekty uchwał, które Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, dotyczą punktu 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki” oraz zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwały o treści wynikających ze zgłoszonych projektów przekazanych w załączeniu, nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. 


Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.