Relacje inwestorskie

2016

06 / 06

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwołane na dzień 6 czerwca 2016

Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpiło w dniu 5 lipca 2016 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8 po ogłoszeniu przerwy w obradach w dniu 6 czerwca 2016 roku. 


Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 lipca 2016 roku zgłoszono sprzeciwy do protokołu odnośnie uchwał nr 9 oraz 25. 

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono projekt uchwały dotyczący punktu 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za rok okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2015”.

Uchwały podjęte w dniu 5 lipca 2016 roku:


Uchwały podjęte w dniu 6 czerwca 2016 roku:


Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A. zwołanym na dzień 6 czerwca 2016 roku, a kontynuującym – po przerwie - obrady w dniu 5 lipca 2016 roku


Odpowiedzi na pytaniaProjekty uchwał:

Wzór pełnomocnictwa:


Materiały do punktu nr 6a

Materiały do punktu nr 6b:

Materiały do punktu nr 6c:
Materiały do punktu nr 6d:
Materiały do punktu nr 6e:
Materiały do punktu nr 7:
Materiały do punktu nr 10:


Materiały do punktu nr 11


Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.