Relacje inwestorskie

63

2016

Raport bieżący nr 63/2016

Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A. w dniu 2 grudnia 2016 roku 
Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 2 grudnia 2016 roku.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciwy do protokołu odnośnie uchwał nr 2,5,6 oraz 8. 

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono projekty uchwał dotyczące punktu 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki” oraz zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o których Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 62/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku. 


Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).


Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.