Relacje inwestorskie

2013

03 / 06

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwołane na dzień 3 czerwca 2013 roku
Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. miały miejsce w dniu 3 czerwca 2013 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze.

Decyzją Przewodniczącej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 5. planowanego porządku obrad, z uwagi na prowadzenie głosowania elektronicznego przy pomocy systemu komputerowego, o którym mowa w par. 34 Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pełnomocnik akcjonariusza Spółki - Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju złożył wniosek o usunięcie punktu 6 z porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej”, a który do porządku obrad był wprowadzony właśnie na żądanie tego akcjonariusza.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciw do protokołu odnośnie uchwały nr 3. 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.