Relacje inwestorskie

67

2016

Raport bieżący nr 67/2016

Ustalenie Warunków Handlowych dla umowy sprzedaży propylenu na wyłączność pomiędzy spółką PDH Polska S.A. a spółką zależną Grupy Azoty S.A.
Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku z realizowanym Projektem PDH zostały ustalone „Warunki Handlowe (Term Sheet) dla umowy sprzedaży propylenu na wyłączność” (dalej „Warunki Handlowe”), w których stronami są spółka zależna Emitenta - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz PDH Polska S.A. 

Podstawowe uzgodnienia Warunków Handlowych zostały opisane przez spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Grupa Azoty Police”) raportem bieżącym nr 66/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Ustalenie Warunków Handlowych jest kolejnym krokiem w realizacji projektu inwestycyjnego obejmującego budowę instalacji odwodorniania propanu w celu produkcji propylenu („Projekt PDH”), który realizuje PDH Polska S.A - spółka zależna Grupy Azoty Police, a o którym Emitent informował raportami bieżącymi nr 53/2016 z dnia 4 października 2016 roku, nr 59/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku oraz nr 60/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku. 


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.