Strategia zrównoważonego rozwoju

Grupa Azoty S.A. wypracowała strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju. Spółka, świadoma swojego wpływu na otoczenie, rozpoczęła w 2010 r. przygotowania do opracowania i wdrożenia kompleksowej, wieloletniej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Azotów Tarnów na lata 2011-2016”.

Grupa Azoty S.A. od początku swojego istnienia, czyli już od 85 lat, w sposób kompleksowy odnosi się do rozwoju nowych technologii, jednocześnie uwzględniając potrzeby najbliższego otoczenia. Charakter miastotwórczy Spółki sprawił, że kwestie związane z rozwojem społeczności lokalnej są mocno wpisane w jej działania, a samo rozumienie odpowiedzialności względem otoczenia ewoluowało w Spółce, podobnie jak na świecie ewoluowała sama idea CSR, osiągając charakter strategiczny. 

„Strategia Zrównoważonego Rozwoju Azotów Tarnów na lata 2011-2016” została wypracowana w oparciu o dotychczasowe dobre praktyki Spółki oraz badania i analizy zarówno wewnątrz Spółki, jak i wśród interesariuszy, a jej fundamentem jest strategia biznesowa. Dzięki takiemu podejściu, Grupa Azoty S.A. podnosi wartość ekonomiczną Spółki, jednocześnie budując wartość dla interesariuszy.

Strategia jest odzwierciedleniem zintegrowanego podejścia do działań podejmowanych w zakresie:

  • efektywności ekonomicznej,
  • odpowiedzialności względem pracowników i środowiska,
  • relacji z otoczeniem.

Spółka dokonała analizy oraz zidentyfikowała kluczowych interesariuszy, wśród których znaleźli się m.in. pracownicy, akcjonariusze, partnerzy biznesowi oraz społeczności lokalne.


Wypracowana strategia w sposób kompleksowy odnosi się do rzeczywistych potrzeb otoczenia i umożliwia zrównoważony rozwój Spółki. W swojej 85-letniej historii Grupa Azoty S.A. aktywnie angażowała się w liczne wydarzenia naukowe, gospodarcze, sportowe i kulturalne. Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Azoty S.A. zbudowana jest zatem na mocnych fundamentach i odzwierciedla dotychczasowe zaangażowanie Spółki we wszystkich obszarach. Zaangażowanie w proces tworzenia strategii przedstawicieli Spółki ze wszystkich departamentów oraz centrów biznesowych, a także interesariuszy zewnętrznych umożliwiło zidentyfikowanie kluczowych mocnych stron oraz wyzwań, jakie stoją przed Spółką.


„Strategia Zrównoważonego Rozwoju Azotów Tarnów na lata 2011-2016” zbudowana jest na trzech filarach:

Strategia wskazuje, w jaki sposób Grupa Azoty S.A. będzie kreować wartość dla interesariuszy. Jest to możliwe dzięki wypracowaniu celów strategicznych oraz działań, które w długim okresie pozwolą na zrównoważony rozwój Spółki.  

Prace nad strategią umożliwiły zidentyfikowanie ryzyk, dzięki czemu Spółka może ich uniknąć lub odpowiednio przygotować się na ewentualność ich wystąpienia. Z drugiej strony dogłębna analiza otoczenia i ryzyk pozwala na rozpoznanie i wykorzystanie nieznanych dotychczas szans rozwoju.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.