Relacje inwestorskie

106

2011

Raport bieżący nr 106/2011

Odwołanie i powołanie Zarządu Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie- Mościcach S.A.   
Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 20 października Rada Nadzorcza w związku z rozszerzeniem Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów i z koniecznością skonstruowania nowego ładu korporacyjnego, w tym w szczególności określeniem nowej struktury organizacyjnej i nowych obszarów nadzoru, odwołała Członków Zarządu VIII kadencji w składzie:

Pan Jerzy Marciniak - Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny.
Pan Andrzej Skolmowski - Wiceprezes Zarządu,
Pan Witold Szczypiński - Członek Zarządu
Pan Franciszek Bernat – Członek Zarządu.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Kolejną  uchwałą z dnia 20 października 2011 roku Rada Nadzorcza Emitenta, określiła liczbę Członków Zarządu nowej IX  kadencji na 5 osób.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Emitenta uchwałą z dnia 20 października 2011 roku powołała Pana Jerzego Marciniaka na stanowisko Prezesa Zarządu IX kadencji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. – Dyrektora Generalnego.

Ponadto Rada Nadzorcza Emitenta uchwałami z dnia 20 października 2011 roku na wniosek Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego Pana Jerzego Marciniaka, powołała pozostałych Członków Zarządu w składzie:
Pan Andrzej Skolmowski – Wiceprezes Zarządu IX kadencji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., odpowiedzialny za finanse i handel w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów,
Pan Krzysztof Jałosiński – Wiceprezes Zarządu IX kadencji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., odpowiedzialny za strategię i rozwój Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów,
Pan Witold Szczypiński – Wiceprezes Zarządu IX kadencji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., odpowiedzialny za produkcję i bezpieczeństwo w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów.

Powołane osoby do pełnienia w/w funkcji nie prowadzą innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta ani nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. 
Powołane osoby do pełnienia w/w funkcji nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Pan Jerzy Marciniak pełni funkcję Prezesa Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. od dnia 11 marca 2008 roku do chwili obecnej.
Pan Andrzej Skolmowski pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. od dnia 26 marca 2009 roku do chwili obecnej.
Pan Krzysztof Jałosiński pełni funkcję Prezesa Zarządu Zakładów Chemicznych Police S.A. od dnia 1 lutego 2011 roku do chwili obecnej.
Pan Witold Szczypiński pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. od dnia 11 marca 2008 roku do 14 czerwca 2011, a następnie od 14 czerwca 2011 roku do chwili obecnej funkcję Członka Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A..

Załącznik: Życiorysy zawodowe powołanych Członków Zarządu Spółki. 

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.