Relacje inwestorskie

107

2011

Raport bieżący nr 107/2011

Zawiadomienie o przekroczeniu przez akcjonariusza 5% ogólnej liczby głosów.
Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościach S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż otrzymał zawiadomienie z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. (dalej: PZU S.A.) z dnia 28 października 2011 roku o przekroczeniu przez PZU S.A. łącznie z podmiotem zależnym PZU Życie S.A. 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co nastąpiło w dniu 30 sierpnia 2011 roku w wyniku zamiany 2.388.626  Praw do Akcji na akcje zwykłe Spółki. 

Przed zmianą udziałów liczba akcji posiadanych przez PZU S.A. łącznie z podmiotem zależnym PZU Życie S.A. wynosiła 985.574, co stanowiło 1,54% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 985.574 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 1,54% w ogólnej liczbie głosów.

Po zmianie udziałów liczba akcji posiadanych przez PZU S.A. łącznie z podmiotem zależnym PZU Życie S.A. wynosi 3.374.200, co stanowi 5,26% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje te uprawniają do 3.374.200 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5.26% w ogólnej liczbie głosów.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.