Miejsce pracy

Największym kapitałem i potęgą Grupy Azoty S.A. są ludzie wraz ze swoim zaangażowaniem, kompetencjami i inicjatywami. Z tego powodu „Miejsce pracy” jest jednym z trzech filarów „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Azotów Tarnów na lata 2011-2016”. 


Odpowiedzialny pracodawca

Grupa Azoty S.A. jest największym pracodawcą w regionie, dlatego też czują się odpowiedzialne za pracowników, ich rodziny oraz inne osoby powiązane ze Spółką i Grupą Azoty.


Głównym celem Spółki wynikającym z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Azotów Tarnów na lata 2011-2016” w tym obszarze jest zapewnienie bezpiecznego i godnego miejsca pracy, dlatego wiele uwagi jest przykładane do: 

  • szczegółowych procedur i instrukcji BHP, 
  • czytelnego systemu wynagradzania pracowników, 
  • podnoszenia kwalifikacji załogi 
  • organizowania dorocznego Święta Pracowników. 


Grupa Azoty S.A. jest obecne w życiu swoich pracowników niemal codziennie, dlatego tak ważne jest, aby wzajemne relacje były oparte na obopólnym zaufaniu. Spółka dąży do zapewnienia równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym, kreuje dobrą i profesjonalną atmosferę w pracy oraz przyjazne stosunki między pracownikami.  


Grupa Azoty S.A. to przedsiębiorstwo, które nieustannie stawia sobie nowe ambitne cele do zrealizowania oraz wyznacza nowe kierunki rozwoju. Istotnym celem jest zwiększenie skali prowadzonych działań. Kapitał ludzki jest najważniejszym zasobem, jaki posiada Spółka. Dlatego działania, jakie Spółka podejmuje na rzecz wspierania rozwoju pracowników są nieustannie udoskonalane oraz poszerzane.


Zobacz:   Informator dla pracowników Grupy Azoty S.A.


Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.