Zrównoważona produkcja

Zrównoważona
produkcja jest głównym filarem zrównoważonego rozwoju Grupy Azoty S.A.  Charakter
działalności Spółki sprawia, że wchodzi ona w codzienne interakcje ze
środowiskiem naturalnym. 


Dlatego Spółka, będąc świadomą możliwych konsekwencji,
dąży do minimalizacji oddziaływania na otoczenie.

Fundamentalną
zasadą jest prowadzenie procesów produkcyjnych w sposób odpowiedzialny oraz
bezpieczny. Troska o środowisko naturalne oraz otwarta polityka informacyjna to
od lat dla Grupy Azoty S.A. priorytetowe zagadnienia.
Cele Spółki wynikające z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Azotów Tarnów na lata 2011-2016” w tym obszarze uwzględniają: 

  • minimalizowanie oddziaływania na środowisko naturalne,
  • oferowanie produktów bezpiecznych,
  • budowanie świadomości ekologicznej u interesariuszy Spółki.

 

Realizacja
tych celów jest możliwa dzięki istniejącym już w Spółce dobrym praktykom oraz
regulacjom wewnętrznym. Spółka w sposób kompleksowy zarządza
bezpieczeństwem i jakością oferowanych produktów w całym cyklu ich życia – od
momentu projektowania, przez produkcję i zastosowanie, aż do wycofania z rynku. Grupa Azoty S.A. dba o bezpieczeństwo oraz wysokie standardy już na etapie
kwalifikacji dostawców, wśród których przeprowadzane są audyty mające na celu
weryfikację posiadanych przez nich systemów zarządzania jakością
i środowiskiem.
Dzięki obowiązującemu Systemowi Zarządzania
Środowiskowego
 Grupa Azoty S.A. zidentyfikowała znaczące aspekty środowiskowe oraz
realizują działania zmierzające do doskonalenia w najbardziej
kluczowych obszarach. Azoty Tarnów już na etapie projektowania nowych inwestycji
uwzględniają aspekty środowiskowe. Ponadto Spółka realizuje działania w odpowiedzi na
globalne wyzwania oraz trendy branży chemicznej. Zrównoważona produkcja oparta
o prośrodowiskowe innowacje zwiększające bezpieczeństwo ma na celu budowanie
przewagi konkurencyjnej Spółki w sposób odpowiedzialny. Takie działanie
umożliwia osiąganie celów strategicznych poprzez poprawę procesów w kluczowych
obszarach funkcjonowania Spółki.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.