Relacje inwestorskie

115

2011

Raport bieżący nr 115/2011

Znaczne pakiety akcji. 
Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (dalej: Spółka) otrzymał w dniu 29 grudnia 2011 roku zawiadomienie z Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej: Generali OFE) z siedzibą w Warszawie, iż w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki na dzień 27 grudnia 2011 roku Generali OFE posiada powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału przez Generali OFE wynosiła 3.195.554 sztuk akcji Spółki (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery), co stanowiło 4,98% udziału w obecnym kapitale Spółki oraz 4,98% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje te uprawniały do 3.195.554 (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału przez Generali OFE wynosi 3.245.554 sztuk akcji Spółki (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery), co stanowi 5,06% udziału w obecnym kapitale Spółki oraz 5,06% głosów na WZA Spółki. Akcje te uprawniają do 3.245.554 (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.