Relacje inwestorskie

114

2011

Raport bieżący nr 114/2011

Zmiana stanu posiadania akcji spółki.    
Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (dalej: Spółka) otrzymał w dniu 29 grudnia 2011 roku zawiadomienie z ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z siedzibą w Warszawie, iż w wyniku transakcji nabycia akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., rozliczonych w dniu 22 grudnia 2011 roku, ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: ING OFE) zwiększył stan posiadania akcji Spółki o co najmniej 2%. 

Przed nabyciem akcji ING OFE posiadał 7.964.286 (słownie: siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, stanowiących 12,42% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 7.964.286 (słownie: siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 12,42% ogólnej liczby głosów.

W dniu 28 grudnia 2011 roku na rachunku papierów wartościowych ING OFE znajdowało się 8.284.242 (słownie: osiem milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści dwa) akcji Spółki, stanowiących 12,92% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 8.284.242 (słownie: osiem milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 12,92% ogólnej liczby głosów.

W perspektywie 12 miesięcy ING OFE nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiadanych akcji Spółki w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. ING OFE deklaruje, że celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie środków pieniężnych w ramach działalności inwestycyjnej.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.