Relacje inwestorskie

108

2011

Raport bieżący nr 108/2011

Ostateczne koszty przeprowadzenia emisji akcji serii C. 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 roku Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. przekazuje informacje na temat ostatecznych kosztów przeprowadzenia emisji 24.999.023 akcji zwykłych na okaziciela serii C oferowanych w ofercie publicznej (dalej: Oferta). 


Łączny koszt Oferty wyniósł 8.198.176,38 zł z czego: 

- koszt przygotowania i przeprowadzenia Oferty: 5.801.639,91 zł, 

- koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1.835.488.92 zł, 

- koszt promocji Oferty: 561.047,55  zł. 


Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: koszty emisji Akcji Serii C skorygowane o podatek dochodowy pomniejszą kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej utworzony z nadwyżki ceny emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej do wysokości tego kapitału. Ewentualna nadwyżka kosztów emisji nad kapitałem z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej zostanie odniesiona do Rachunku Zysków i Strat.

Średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji Serii C przypadający na jedną akcję objętą subskrypcją wyniósł 0,33 zł.


Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.