Raporty bieżące

Kategoria

strona 1 / 6

Wybór daty

Numer raportu
Data

53

2008

Rejestracja zmian w statucie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.  

52

2008

Redukcja zatrudnienia. 

51

2008

Zawarcie znaczącej umowy na zakup gazu ziemnego 

50

2008

Dostosowanie produkcji do możliwości rynkowych 

49

2008

Zawarcie znaczącej umowy na sprzedaż siarczanu amonu 

48

2008

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 

47

2008

Umowy zawarte pomiędzy Grupą Kapitałową Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. a Grupą Kapitałową Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. na łączną wartość umowy znaczącej. 

46

2008

Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 44/2008 odnośnie zmian w składzie Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. 

45

2008

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.10.2008 roku

44

2008

Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. 

strona 1 / 6

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.