O Zrównoważonym Rozwoju

Grupa Azoty S.A. funkcjonuje w określonych uwarunkowaniach ekonomicznych, środowiskowych oraz są aktywnym i odpowiedzialnym członkiem systemu społecznego.


Przyszłość Spółki budowana jest w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Zintegrowane podejście do aspektów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych ma na celu wykształtowanie kultury prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny. W Grupie Azoty S.A. jest to możliwe dzięki tworzeniu pozytywnych i mocnych relacji z całym otoczeniem oraz nieustannym ich umacnianiu.

Dzięki nabytym doświadczeniom i rozwijanym kompetencjom sprawiamy, że chemia jest bezpieczna i użyteczna dla ludzi. Ciągle dążymy do wzrostu wartości firmy, efektywnie wykorzystując możliwe synergie.

Spółka zidentyfikowała trendy w branży chemicznej, do których zaliczyć należy przede wszystkim:
 • ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko,
 • inwestowanie w badania i rozwój,
 • poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych,
 • zwiększanie udziału surowców odnawialnych w procesach produkcyjnych,
 • edukację,
 • budowanie otwartego dialogu.

W odpowiedzi na wyzwania współczesnej gospodarki oraz w celu osiągnięcia równowagi pomiędzy poszczególnymi obszarami swojej działalności Grupa Azoty S.A. wyznaczyła cele strategiczne do zrealizowania zarówno w krótkim, jak i długim okresie.

Domenami, które stanowią przedmiot szczególnego zainteresowania Spółki są bezpieczeństwo i odpowiedzialność za produkt oraz oddziaływanie środowiskowe.

Dążąc do osiągania satysfakcjonujących wyników ekonomicznych, Spółka minimalizuje oddziaływanie na otoczenie, doskonali systemy zarządzania, prowadzi otwartą politykę informacyjną i dialog ze społecznością lokalną, dba o bezpieczeństwo pracowników oraz otoczenia firmy. 

Jak każda firma prowadząca działalność, Spółka korzysta z tego, co znajduje się w jej otoczeniu – z wody, powietrza, surowców, dróg, budynków, pracy ludzi. Tym samym staje się odpowiedzialna za skutki swojej działalności w tych wszystkich obszarach. Pełne zrozumienie potrzeb oraz dialog z interesariuszami wzmacniają sferę działalności biznesowej Spółki oraz przyczyniają się do zwiększenia innowacyjności stosowanych rozwiązań. Każdy proces wykonywany w sposób odpowiedzialny wspiera realizację celów strategicznych Spółki i wzmacnia całościową strategię przez co zapewnia jej zrównoważony i długotrwały rozwój. 

O nowoczesnym zarządzaniu i wiarygodności firmy, świadczy fakt, że Spółka opracowała i wdraża "Strategię Zrównoważonego Rozwoju Azotów Tarnów na lata 2011-2016", a działalność prowadzona jest w oparciu o Zintegrowane Systemy Zarządzania:

 • System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008,
 • System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2004,
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z normą ISO 22000:2005,
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normami PN-N-18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007,
 • System Zarządzania Jakością dla branży motoryzacyjnej wdrażany wg wymagań ISO/TS 16949:2009.

Grupa Azoty S.A. posiada certyfikaty za zgodność z ww. standardami i podjęły szereg działań, które pozwoliły im na podniesienie standardów wewnętrznych do najwyższych światowych wymagań. Ponadto Spółka legitymuje się certyfikatem AEO (Authorised Economic Operator), jest uczestnikiem systemu SPOT oraz REACH.

Zewnętrzne gremia nieustannie nagradzają Spółkę oraz przyznają tytuły i certyfikaty, doceniając w ten sposób różne aspekty jej działalności.

Grupa Azoty S.A. podejmuje liczne działania, których nie wymaga od nich prawo. W ten sposób pokazują swoje zaangażowanie i starania mające doprowadzić do budowania stabilnego przedsiębiorstwa.


Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.