Aktualności

Kategoria

Rok

strona 1 / 25

W czwartek 14 listopada o godz. 9:00 odbył się czat z Pawłem Łapińskim, wiceprezesem Grupy Azoty S.A. oraz Włodzimierzem Zasadzkim, wiceprezesem Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Tematami spotkania była sytuacja fundamentalna i wyniki spółek z Grupy Azoty po III kwartałach 2019 roku oraz trwająca Oferta Publiczna z Prawem Poboru w Grupie Azoty Police.
18 października 2019 roku analitycy Trigon Dom Maklerski S.A. wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „TRZYMAJ” z ceną docelową dla akcji 35,80 zł.
18 października 2019 roku analitycy Raiffeisen wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „TRZYMAJ” z ceną docelową dla akcji 36,00 zł.
W czwartek, 10 października 2019 roku o godz. 12:00 odbył się czat inwestorski. Spotkanie poświęcone było, w głównej mierze, wynikom finansowym wypracowanym przez Spółki Grupy Azoty w pierwszym półroczu 2019 roku. Na pytania odpowiadał pan Paweł Łapiński, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny m.in. za finanse.
7 października 2019 roku analitycy DM mBank wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „TRZYMAJ” z ceną docelową dla akcji 39,04 zł.
03 października 2019 roku analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „KUPUJ” z ceną docelową dla akcji 54,20 zł.
30 września 2019 roku w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych pojawią się kontrakty terminowe na indeks WIG.GAMES oraz indeksy makrosektorowe: WIG.MS-FIN, WIG.MS-BAS, WIG.MS-PET.
4 września 2019 roku podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój przedstawiciele giełd z Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech, Słowacji i Węgier), Chorwacji, Rumunii i Słowenii podpisali list intencyjny dotyczący rozpoczęcia publikacji nowego indeksu giełd z regionu Trójmorza - CEEplus.
5 września 2019 roku analitycy DM mBank wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „TRZYMAJ” z ceną docelową dla akcji 39,77 zł.
3 września 2019 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rozpoczęła publikację nowego indeksu WIG-ESG. Obejmuje on spółki znajdujące się w indeksach WIG20 i mWIG40, a więc największe firmy notowane na GPW.
2 sierpnia 2019 roku analitycy DM mBank wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „TRZYMAJ” z ceną docelową dla akcji 45,93 zł.
16 lipca 2019 roku analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „KUPUJ” z ceną docelową dla akcji 54,20 zł.
04 lipca 2019 roku analitycy Trigon Dom Maklerski S.A. wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „TRZYMAJ” z ceną docelową dla akcji 47,50 zł.
03 lipca 2019 roku analitycy DM mBank wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „AKUMULUJ” z ceną docelową dla akcji 45,93 zł.
17 czerwca 2019 roku analitycy DM BDM wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „akumuluj” z ceną docelową dla akcji 45,10 zł.
W dniach 30 maja do 2 czerwca 2019 roku odbyła się 23 edycja konferencji inwestorskiej „WallStreet” zorganizowanej w Karpaczu przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. To największe spotkanie inwestorów indywidualnych w Polsce zgromadziło w Hotelu Gołębiewski kilkusetosobową liczbę uczestników. Partnerami konferencji były Grupa Azoty S.A. oraz Grupa Azoty Police.
03 czerwca 2019 roku analitycy DM mBank wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „AKUMULUJ” z ceną docelową dla akcji 44,42 zł.
We wtorek 28 maja 2019 roku o godz. 12:00 odbył się czat inwestorski. Spotkanie było poświęcone wynikom finansowym wypracowanym w I kwartale 2019 roku. Na pytania odpowiadał pan Paweł Łapiński, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny m.in. za finanse.
Dwie spółki Grupy Azoty: Grupa Azoty S.A. i Grupa Azoty Police otrzymały zaszczytne tytuły „Transparentna Spółka Roku 2018” w trzeciej edycji rankingu prowadzonego przez „Parkiet” oraz Instytut Rachunkowości i Podatków, przy wsparciu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Rada Nadzorcza spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 17 maja 2019 roku ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki.
16 maja 2019 roku analitycy Pekao IB wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „kupuj” z ceną docelową dla akcji 42,80 zł.
09 maja 2019 roku analitycy DM mBank wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „KUPUJ” z ceną docelową dla akcji 45,39 zł.
18 kwietnia 2019 roku analitycy Trigon Dom Maklerski S.A. wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „TRZYMAJ” z ceną docelową dla akcji 43,20 zł.
Grupa Azoty S.A. została zakwalifikowana do indeksu indeksu WIG.MS-PET Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Indeks notowany jest na GPW od 18 marca 2019 roku. Jest to indeks makrosektorowy, obejmujący spółki z branż związanych z paliwami, gazem oraz chemią. Obok Grupy Azoty S.A. w skład indeksu WIG.MS-PET weszły również spółki: PKN Orlen, PGNiG, Lotos i Ciech.
05 marca 2019 roku analitycy DM mBank wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „TRZYMAJ” z ceną docelową dla akcji 43,20 zł”.
28 lutego 2019 roku analitycy DM BDM wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „trzymaj” z ceną docelową dla akcji 46,40 zł.
14 lutego 2019 roku analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „KUPUJ” z ceną docelową dla akcji 51,50 zł.
07 lutego 2019 roku analitycy Trigon Dom Maklerski S.A. wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „KUPUJ” z ceną docelową dla akcji 48,00 zł.
7 lutego 2019 roku analitycy Erste Group wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „KUPUJ” z ceną docelową dla akcji 47,00 zł.
7 stycznia 2019 roku analitycy DM PKO BP wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „kupuj” z ceną docelową dla akcji 46,40 zł.
07 grudnia 2018 roku analitycy Trigon Dom Maklerski S.A. wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „TRZYMAJ” z ceną docelową dla akcji 37,20 zł.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła 12 grudnia skład XII edycji indeksu RESPECT. Znalazło się w nim 31 spółek, w tym 2 debiutantów. Grupa Azoty S.A. nieprzerwanie od początku prowadzenia indeksu znajduje się w elitarnym gronie spółek społecznie odpowiedzialnych, notowanych na GPW.
Grupa Azoty została doceniona za działania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz 10 zasad United Nations Global Compact podczas Szczytu Klimatycznego COP24, odbywającego się w Katowicach. Nagrodę z rąk Jerzego Kwiecińskiego – ministra Inwestycji i Rozwoju i Javiera Corteza – przedstawiciela UNGC w Nowym Jorku odebrał Prezes Zarządu Grupy Azoty Kędzierzyn, Sławomir Lipkowski.
W czwartek 29 listopada 2018 roku o godz. 12:00 odbył się czat inwestorski. Spotkanie było poświęcone wynikom finansowym wypracowanym w 3 kwartale 2018 roku. Na pytania odpowiadał pan Paweł Łapiński, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny m.in. za finanse.
Grupa Azoty nabyła 25.000 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, w Niemczech – właściciela COMPO EXPERT. Wykonanie umowy oraz zamknięcie transakcji jest konsekwencją spełnienia się wszystkich warunków zawieszających zawartych w umowie sprzedaży.
23 listopada 2018 roku analitycy DM mBank wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „TRZYMAJ” z ceną docelową dla akcji 33,00 zł”.
W ramach półrocznej rewizji indeksów MSCI z dnia 13 listopada 2018, Grupa Azoty przeniesiona została z MSCI GLOBAL STANDARD INDEXES - MSCI POLAND INDEX do MSCI GLOBAL SMALL CAP INDEXES - MSCI POLAND INDEX. Zmiany wejdą w życie z dniem 30 listopada 2018 roku.
Grupa Azoty w III kwartale zanotowała wynik EBITDA w wysokości 44 mln zł przy przychodach na poziomie 2,32 mld zł. Spadek wyniku operacyjnego (EBITDA) o 211 mln r/r realizowany jest przy wzroście przychodów ze sprzedaży o blisko 130 mln zł. To pokazuje, iż w dalszym ciągu wyniki roku 2018 w głównej mierze podlegają wahaniom wskutek oddziaływania strony kosztowej. W ujęciu narastająco EBITDA osiągnęła poziom 573 mln przy przychodach ze sprzedaży 7,2 mld zł. realizując marże EBITDA 8% vs 13,7% w okresie I-IIIQ 2017.
Zapraszamy na transmisję prezentacji wyników finansowych Grupy Azoty za trzeci kwartał 2018 roku.
5 listopada 2018 roku analitycy DM mBank wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „KUPUJ” z ceną docelową dla akcji 31,47 zł”.
22 października 2018 roku analitycy Trigon Dom Maklerski S.A. wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „TRZYMAJ” z ceną docelową dla akcji 27,30 zł.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. na posiedzeniu w dniu 12 października 2018 wyraziło zgodę na przejęcie przez Grupę Azoty 100% udziałów w Grupie Compo Expert, jednym z czołowych podmiotów światowego rynku nawozów specjalistycznych dla odbiorców profesjonalnych. Zgody na transakcję udzielił również kolejny, po Niemczech i Austrii, organ antymonopolowy tj. Turecki Urząd ds. Ochrony Konkurencji. Tym samym spełniły się warunki konieczne, zastrzeżone w umowie, którą Grupa Azoty podpisała we września br. ze spółką Goat Netherlands B.V. Zamknięcie transakcji nastąpi na warunkach i w terminach przewidzianych w umowie, czego skutkiem będzie nabycie udziałów Grupy Compo Expert.
07 października 2018 roku analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „sprzedaj” z ceną docelową dla akcji 24,20 zł.
FTSE Russell opublikował ostateczną listę 37 polskich spółek, które weszły w skład indeksów rynków rozwiniętych.
24 września 2018 roku analitycy DM BDM wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „trzymaj” z ceną docelową dla akcji 31,8 zł.
Grupa Azoty S.A. otrzymała Certyfikat członkostwa w indeksach FTSE4Good. Rewizja indeksów została przeprowadzona w czerwcu 2018 roku.
We wtorek 18 września 2018 roku o godz. 12:00 odbył się czat inwestorski. Spotkanie było poświęcone wynikom finansowym wypracowanym w I półroczu 2018 roku. Na pytania odpowiadał pan Paweł Łapiński, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny m.in. za finanse.
Raport w przystępnej formie pokazuje, w jaki sposób każda z najważniejszych spółek Grupy Azoty buduje wartość swoją, całej Grupy i polskiej gospodarki.
3 września 2018 roku analitycy DM mBank wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „TRZYMAJ” z ceną docelową dla akcji 41,13 zł”.
Zapraszamy na transmisję prezentacji wyników finansowych Grupy Azoty po pierwszym półroczu 2018 roku.
13 sierpnia 2018 roku analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „trzymaj” z ceną docelową dla akcji 43,75 zł.
2 sierpnia 2018 roku analitycy DM mBank wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „TRZYMAJ” z ceną docelową dla akcji 42,13 zł”
Grupa Azoty S.A. po raz kolejny weszła w skład indeksów FTSE4Good, jak poinformował FTSE Russell w efekcie przeprowadzonej w czerwcu 2018 roku rewizji indeksów.
Grupa Azoty, jako jedyna firma z Polski, towarzyszyła delegacji polskiego rządu na Forum Politycznym Wysokiego Szczebla (HLPF) ONZ w Nowym Jorku. Podczas sesji ministerialnej Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii zaprezentowała raport na temat realizacji w Polsce Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ważną częścią polskiej prezentacji był głos Grupy Azoty, która przedstawiła przykłady własnych dobrych praktyk, przyczyniających się do realizacji Agendy. Wśród omówionych inicjatyw znalazł się program Product Stewardship, autorski program akceleracyjny Idea4Azoty, a także współpraca ze startupem SatAgro.
19 lipca 2018 roku analitycy Trigon Dom Maklerski S.A. wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „KUPUJ” z ceną docelową dla akcji 53,00 zł.
18 lipca 2018 roku analitycy DM PKO BP wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „trzymaj” z ceną docelową dla akcji 46,40 zł.
09 lipca 2018 roku analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „trzymaj” z ceną docelową dla akcji 45,00 zł.
04 lipca 2018 roku analitycy Pekao IB wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „trzymaj” z ceną docelową dla akcji 45,10 zł.
Podpisanie z konsorcjum banków umów zwiększających kredyt do 3 mld złotych oznacza, że Grupa Azoty finansowo zabezpieczyła program inwestycyjny do 2026 roku.
W dniach 25-27 maja 2018 roku odbyła się 22. edycja konferencji inwestorskiej „WallStreet” organizowana przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. To największe spotkanie inwestorów indywidualnych w Polsce zgromadziło w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu kilkuset uczestników. Grupa Azoty S.A., która uczestniczy w konferencji od początku notowania na warszawskim parkiecie, była jednym z partnerów wydarzenia.
25 maja 2018 roku analitycy DM mBank wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „trzymaj” z ceną docelową dla akcji 44,40 zł.
W dniach 25 – 27 maja 2018 roku w Karpaczu odbędzie się 22 konferencja WallStreet organizowana przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.
17 maja 2018 roku analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „sprzedaj” z ceną docelową dla akcji 45,00 zł.
9 maja 2018 roku analitycy DM mBank wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „trzymaj” z ceną docelową dla akcji 60,99 zł.
Wysokie ceny gazu i zmienność pogody oraz rosnący import mocznika wpłynęły na wyniki Grupy Azoty w pierwszym kwartale. Bardzo dobre wyniki w Tworzywach i Pigmentach, sprawne zarządzenie azotem, koordynacja polityki remontowej pozwoliły na zminimalizowanie wpływu negatywnych tendencji rynkowych. Grupa zrealizowała przychody sięgające blisko 2,5 mld zł generując przy tym EBITDA na poziomie 403 mln zł.
Zapraszamy na transmisję prezentacji wyników finansowych Grupy Azoty za 1Q 2018 roku.
Dwie spółki Grupy Azoty: Grupa Azoty S.A. i Grupa Azoty Police otrzymały zaszczytne tytuły „Transparentna Spółka Roku 2017” w drugiej edycji rankingu prowadzonego przez „Parkiet” oraz Instytut Rachunkowości i Podatków, przy wsparciu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W ubiegłorocznej, pierwszej edycji rankingu Grupa Azoty S.A. również została jednym z laureatów rankingu i uzyskała tytuł „Transparentna Spółka Roku 2016”.
25 kwietnia 2018 roku analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „sprzedaj” z ceną docelową dla akcji 50,00 zł.
W środę, 25 kwietnia 2018 roku o godz. 11:00 odbył się czat inwestorski. Spotkanie było poświęcone wynikom finansowym za rok 2017. Na państwa pytania odpowiadał Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za finanse pan Paweł Łapiński.
19 kwietnia 2018 roku analitycy Trigon Dom Maklerski S.A. wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „trzymaj” z ceną docelową dla akcji 60,00 zł.
Zapraszamy na transmisję prezentacji wyników finansowych Grupy Azoty za rok 2017.
16 kwietnia 2018 roku analitycy Trigon Dom Maklerski S.A. wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „trzymaj” z ceną docelową dla akcji 60,00 zł.
Rada Nadzorcza spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 9 kwietnia 2018 roku ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i Członków Zarządu.
26 marca 2018 roku analitycy Pekao IB wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „kupuj” z ceną docelową dla akcji 67,30 zł.
Grupa Azoty zajęła wysokie 2 miejsce w badaniu oceniającym najlepsze relacje inwestorskie w 2017 roku, przeprowadzonym przez gazetę „Parkiet” oraz Izbę Domów Maklerskich. Statuetkę podczas uroczystej gali odebrał Paweł Łapiński, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. odpowiadający m.in. komunikację z rynkiem kapitałowym.
07 marca 2018 roku analitycy Raiffeisen wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „kupuj” z ceną docelową dla akcji 71,00 zł.
5 marca 2018 roku analitycy DM mBank wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „trzymaj” z ceną docelową dla akcji 67,13 zł.
14 lutego 2018 roku analitycy DM BDM wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „akumuluj” z ceną docelową dla akcji 68,6 zł
2 lutego 2018 roku analitycy DM mBank wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „trzymaj” z ceną docelową dla akcji 73,42 zł.
Grupa Azoty podpisała 25 stycznia 2018 roku z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę kredytową długoterminowego finansowania do kwoty 145 mln euro. Umowa ta wesprze Grupę w finansowaniu istotnych projektów inwestycyjnych, a także obszaru badań i rozwoju Grupy Azoty.
23 stycznia 2018 roku analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „sprzedaj” z ceną docelową dla akcji 50,00 zł.
5 stycznia 2018 roku analitycy DM mBank wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „trzymaj” z ceną docelową dla akcji 73,64 zł.
11 grudnia 2017 roku analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „sprzedaj” z ceną docelową dla akcji 50,00 zł.
8 grudnia 2017 roku analitycy Trigon Dom Maklerski S.A. wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „kupuj” z ceną docelową dla akcji 85,00 zł.
1 grudnia 2017 roku analitycy DM mBank wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „trzymaj” z ceną docelową dla akcji 78,52 zł.
Grupa Azoty S.A. w elitarnym gronie spółek społecznie odpowiedzialnych, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, znajduje się nieprzerwanie od początku istnienia projektu. Ogłoszenie tegorocznej XI edycji indeksu Respect odbyło się 14 grudnia br. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jego skład tworzy aktualnie 28 spółek, w tym trzech debiutantów.
W środę, 22 listopada 2017 roku o godz. 12:00 odbył się czat inwestorski. Spotkanie było poświęcone wynikom finansowym za 3 kwartał 2017r. Na państwa pytania odpowiadał Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za finanse pan Paweł Łapiński.
Grupa Azoty w sprawozdaniu skonsolidowanym za trzeci kwartał 2017 wykazała przychody na poziomie blisko 2,2 mld zł. To wzrost o 10% rok do roku. Przy wyniku EBITDA sięgającym ponad 255 mln (wzrost o blisko 77% r/r) oraz zysku netto na poziomie ponad 75 mln (5 mln zł za IIIQ 2016) Grupa z optymizmem podsumowuje trzeci kwartał 2017 roku.
19 października 2017 roku analitycy Trigon Dom Maklerski S.A. wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „kupuj” z ceną docelową dla akcji 85,80 zł.
18 października 2017 roku analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „kupuj” z ceną docelową dla akcji 85,00 zł.
18 października 2017 roku analitycy DM BZ WBK wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „sprzedaj” z ceną docelową dla akcji 71,30 zł.
23 września 2017 roku na obiektach Areny Futbolu w Warszawie odbyła się piąta edycja Igrzysk Rynku Kapitałowego (Capital Market Games) zorganizowana przez Związek Maklerów i Doradców (ZMiD) oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII). Celem imprezy, która już na stałe wpisała się w kalendarz rynku kapitałowego, była integracja wszystkich uczestników tego rynku w Polsce poprzez rywalizację sportową.
W dniach 9-10 października 2017 w Tarnowie gościliśmy przedstawicieli inwestorów instytucjonalnych oraz analityków rynku kapitałowego.
Grupa Azoty S.A. otrzymała wyróżnienie w konkursie „The Best Annual Report 2016”, organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Raport roczny spółki, zawierający przydatne informacje, prezentowane w użyteczny i przyjazny sposób, doceniony został za najlepszą wartość użytkową dla akcjonariuszy i inwestorów. Kapituła konkursu wysoko oceniła sposób prezentacji strategii Grupy Azoty w raporcie rocznym, a jako wręcz wzorcowe uznała sprawozdanie ze stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
2 października 2017 roku analitycy DM mBank wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „trzymaj” z ceną docelową dla akcji 80,77 zł.
1 września 2017 roku analitycy DM mBank wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „trzymaj” z ceną docelową dla akcji 69,60 zł.
We wtorek 5 września 2017 roku o godzinie 12:00 odbył się czat inwestorski. Spotkanie było poświęcone wynikom finansowym za 1 półrocze.
24 sierpnia 2017 roku analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „kupuj” z ceną docelową dla akcji 80,00 zł.
Grupa Azoty w sprawozdaniu skonsolidowanym za I półrocze 2017 wykazała przychody na poziomie 4,87 mld zł (wzrost o 5% r/r) przy wyniku EBITDA sięgającym ponad 714 mln zł (wzrost o blisko 3% r/r) oraz zysku netto na poziomie 378 mln zł (wzrost o 7% r/r). Filarem wzrostu wyników wciąż pozostawały tworzywa, które wraz z obszarem Pigmentów zrekompensowały w całości tendencje w segmentach opartych na gazie.
W raporcie miesięcznym datowanym na 2 sierpnia 2017 roku analitycy DM mBank wydali rekomendację dla akcji Grupy Azoty S.A. „trzymaj”, nie zmieniając ceny docelowej 74,30 zł
28 lipca 2017 roku analitycy DM Vestor wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „akumuluj” z ceną docelową dla akcji 75 zł.
Grupa Azoty S.A. uzyskała potwierdzenie dalszego notowania w indeksie FTSE4Good.
28 lipca 2017 roku analitycy DM BDM wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „akumuluj” z ceną docelową dla akcji 80,4 zł
18 lipca 2017 roku analitycy Trigon Dom Maklerski S.A. wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „kupuj” z ceną docelową dla akcji 82,00 zł.
17 lipca 2017 roku analitycy Raiffeisen wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „kupuj” z ceną docelową dla akcji 79,00 zł.
5 lipca 2017 roku analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „kupuj” z ceną docelową dla akcji 81,00 zł.
5 lipca 2017 roku analitycy Pekao IB wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „kupuj” z ceną docelową dla akcji 75,30 zł.
3 lipca 2017 roku analitycy DM mBank wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „kupuj” z ceną docelową dla akcji 74,30 zł.
23 czerwca 2017 roku analitycy DM mBank wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „akumuluj” z ceną docelową dla akcji 74,30 zł.
Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2017 roku dokonała zmian w składzie Zarządu Grupy Azoty S.A.
07 czerwca 2017 roku analitycy DM PKO BP wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „sprzedaj” z ceną docelową dla akcji 55,00 zł.
7 czerwca 2017 roku analitycy Erste Group wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „redukuj” z ceną docelową dla akcji 59,60 zł.
2 czerwca 2017 roku analitycy DM mBank wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „kupuj” z ceną docelową dla akcji 73,90 zł.
W dniach 2-4 czerwca 2017 roku odbyła się 21 edycja konferencji inwestorskiej „WallStreet” zorganizowanej w Karpaczu przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. To największe spotkanie inwestorów indywidualnych w Europie Środkowej zgromadziło w Hotelu Gołębiewski kilkusetosobową liczbę uczestników. Grupa Azoty uczestniczyła w tej cyklicznej konferencji już po raz dziesiąty.
W dniach 2 – 4 czerwca 2017 roku w Karpaczu odbędzie się 21 konferencja WallStreet organizowana przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.
We wtorek 16 maja 2017 roku o godzinie 13.00 odbył się czat inwestorski. Spotkanie było poświęcone wynikom finansowym za 1 kwartał 2017 roku oraz przyjętej przez Zarząd Aktualizacji Strategii Grupy Azoty na lata 2013-2020.
Grupa Azoty zakończyła pierwszy kwartał 2017 roku skonsolidowanymi przychodami na poziomie 2,69 mld zł, tj. o ponad 200 mln wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost o 9 proc.), przy wyniku EBITDA ponad 447 mln zł oraz zysku netto na poziomie 250 mln zł. Spółka przyjęła też aktualizację strategii na lata 2013–2020.
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty w 2016 roku zanotowała przychody w wysokości prawie 9 mld PLN, wypracowując wynik EBITDA w wysokości ponad 1 mld PLN przy rentowności 11,2% oraz zysk netto w wysokości 375 mln PLN, z marżą na poziomie 4,2%.
26 Kwietnia 2017 roku analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „trzymaj” z ceną docelową dla akcji 70,00 zł. Raport został wydany przy cenie za akcję 70,58 zł.
24 kwietnia 2017 roku analitycy Trigon Dom Maklerski S.A. wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „trzymaj” z ceną docelową dla akcji 69,50 zł.
25 kwietnia 2017 roku analitycy Vestor DM wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „sprzedaj” z ceną docelową dla akcji 62,1 zł.
Grupa Azoty S.A. otrzymała zaszczytny tytuł „Transparentnej Spółki 2016 r.”, w zakończonej właśnie pierwszej edycji akcji prowadzonej przez „Parkiet” oraz Instytut Rachunkowości i Podatków, przy wsparciu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Grupa Azoty S.A. i Grupa Azoty Police w dniu 16 marca 2017 roku opublikowały szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok.
27 lutego 2017 roku analitycy Raiffeisen wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „trzymaj” z ceną docelową dla akcji 77,00 zł.
6 Lutego 2017 roku analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „trzymaj” z ceną docelową dla akcji 70,00 zł. Raport został wydany przy cenie za akcję 71,20 zł.
Grupa Azoty zajęła w zestawieniu 9 miejsce na 189 zbadanych. Ranking otworzył indyjski PI Industries przed szwedzkim Hexpolem i chińskim Boai NKY.
26 stycznia 2017 roku analitycy DM mBank wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „trzymaj” z ceną docelową dla akcji 73,90 zł.
Grupa Azoty S.A. weszła w skład indeksu FTSE4Good Emerging, co zostało poprzedzone gruntowną oceną stosowanych działań z zakresu środowiska (Environmental), kwestii socjalnych i społecznych (Social) i  zarządzania na poziomie korporacyjnym (Corporate Governance), przeprowadzoną w kwietniu 2015 i lutym 2016 przez FTSE Russell.
Dr Wojciech Wardacki został Prezesem Zarządu Grupy Azoty S.A. Na tę funkcję na piątkowym posiedzeniu (16 grudnia 2016r.) powołała go Rada Nadzorcza Grupy odwołując jednocześnie dotychczasowego prezesa Zarządu Mariusza Bobera.  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła 14 grudnia w Sali Notowań skład X edycji RESPECT Index. W tegorocznej edycji, w skład indeksu weszła rekordowa liczba dwudziestu pięciu spółek. Grupa Azoty S.A. nieprzerwanie od początku prowadzenia indeksu znajduje się w tym elitarnym gronie. Jest to ogromny sukces spółki, która w gronie innych 8 firm jest w składzie indeksu od czasu jego utworzenia w 2009 r.
9 grudnia 2016 roku analitycy Trigon Dom Maklerski S.A. wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „trzymaj” z ceną docelową dla akcji 64,40 zł.
5 grudnia 2016 roku analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „trzymaj” z ceną docelową dla akcji 65,40 zł
25 listopada odbyła się pierwsza edycja Capital Market Forum. Wydarzenie, które odbyło się na Giełdzie Papierów Wartościowych zgromadziło ponad 300 inwestorów, przedstawicieli spółek i prelegentów. Grupa Azoty była obecna i odebrała nagrodę Rekiny Biznesu. 
23 listopada Air Products, jeden z największych dostawców gazów przemysłowych w Polsce oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. wchodzące w skład Grupy Azoty – drugiego w Unii Europejskiej producenta nawozów mineralnych, podpisały długoterminowy kontrakt na dostawy tlenu i azotu. Umowa została podpisana do końca 2035 roku i stanowi przedłużenie współpracy pomiędzy firmami sięgającej 1997 roku. Dzięki kontraktowi Air Products umacnia swoja pozycję jednego z wiodących dostawców gazów przemysłowych dla głównych gałęzi polskiego przemysłu. 
21 listopada 2016 roku analitycy Raiffeisen wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „kupuj” z ceną docelową dla akcji 64,00 zł. 
W poniedziałek, 14 listopada o godzinie 14.00 odbył się czat inwestorski z Pawłem Łapińskim, Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A., odpowiedzialnym za finanse.
Grupa Azoty za okres 9 miesięcy 2016 roku zanotowała przychody na poziomie 6,6 mld zł...
Grupa Azoty opublikowała raport zintegrowany za 2015 r. opracowany zgodnie z najlepszymi standardami.
21 października 2016 roku analitycy Trigon Dom Maklerski S.A. wydali rekomendację dla Grupy Azoty S.A. „trzymaj” z ceną docelową dla akcji 66,20 zł

strona 1 / 25

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.