Informacje giełdowe


Grupa Azoty Spółka Akcyjna


 • nazwa skrócona: Grupa Azoty S.A.
 • nazwa handlowa: Grupa Azoty
 • ticker GPW: ATT
 • kod ISIN: PLZATRM00012
 • rynek notowań: główny 
 • przynależność do sektora branżowego: chemia
 • segment, do którego Spółka została zakwalifikowana: WIG30, mWIG 40 
 • indeksy, w skład których wchodzą akcje Spółki: WIG-CHEMIA, WIG30, mWIG 40, WIG,
  WIG-Poland, Respect Index
 • obecność w indeksach MSCI: od 19 lutego 2013 roku
 • obecność w indeksach FTSE Emerging Markets: od 23 marca 2015 roku
 • obecność w indeksie FTSE4Good Emerging Index: od grudnia 2016 roku
 • włączenie w notowania Berlin Open Market (Boerse Berlin): od 15 czerwca 2018 roku
 • IPO: 30 czerwca 2008 roku
 • kapitał zakładowy Grupy Azoty S.A. wynosi: 495 977 420 zł i dzieli się na 99 195 484 akcji o wartości nominalnej 5 zł każda
 • obecność w indeksie rynków rozwiniętych FTSE Russell: od września 2018 roku


„FTSE Russell (nazwa handlowa spółek FTSE International Limited i Frank Russell Company) potwierdza, że Grupa Azoty S.A. została poddana niezależnej ocenie zgodnie z kryteriami indeksu FTSE4Good i spełnia warunki uczestnictwa w indeksie FTSE4Good Index Series. Indeks ten, stworzony przez globalnego dostawcę indeksów FTSE Russell, jest miernikiem wyników spółek o wysokich standardach w zakresie kwestii społecznych, środowiskowych i organizacyjnych (kryteria ESG − Environmental, Social and Governance). Indeksy FTSE4Good służą różnym uczestnikom rynku do tworzenia i oceny wyników odpowiedzialnych funduszy inwestycyjnych i innych produktów”.

Akcje Grupy Azoty S.A.:

Rozpoczęcie notowań

Seria

Ilość akcji

Cena emisyjna

Uwagi

czerwiec 2008
AA
24.000.000
19,50 zł
• rozwodnienie akcji serii A
czerwiec 2008
B
15.116.421
19,50 zł
• transza indywidualna –
4.000.000 akcji, redukcja 49,60% 
• transza instytucjonalna
11.116.421 akcji
sierpień 2011
C
24.999.023
24,10 zł
• emisja z prawem poboru,
redukcja 99,21%
luty 2013
D
35.080.040
44,00 zł
• emisja skierowana do akcjonariuszy ZA "Puławy"

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.