Biegły rewident

Zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (I.Z.1.11) informujemy, iż na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej i Statutu Grupy Azoty S.A. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu i badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Azoty dokonywany jest przez Radę Nadzorczą. Procedura prowadzona jest na zasadach określonych Zarządzeniem nr 34 Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 września 2008 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Podmiotem wybranym do przeprowadzenia w/w badań i przeglądów jest Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie 00-124, Rondo ONZ 1.

Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130.

Zobacz:

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.