Struktura akcjonariatu


* spółka bezpośrednio zależna od Norica Holding S.à r.l.

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie głosów

Skarb Państwa
32,734,509
33,00%
32,734,509
33,00%
Norica Holding S.à.r.l. (pośrednio 19,82%)
406,998
0,41%
406,998
0,41%
Opansa Enterprises Limited*
9,430,000
9,51%
9,430,000
9,51%
Rainbee Holdings Limited*
9,820,352
9,90%
9,820,352
9,90%
ING OFE
9,883,323
9,96%
9,883,323
9,96%
TFI PZU S.A.
8,530,189
8,60%
8,530,189
8,60%
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
2,850,000
2,87%
2,850,000
2,87%
Pozostali
25,540,113
25,75%
25,540,113
25,75%
Razem
99,195,484
100,00%
99,195,484
100,00%
* spółka bezpośrednio zależna od Norica Holding S.à r.l.


W tym:
akcje serii AA i B           39 116 421
akcje serii C                  24 999 023
akcje serii D                 35 080 040

Do pobrania:


Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.