Dialog i budowanie relacji

Grupa Azoty S.A. prowadzi działalność w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Szeroki zakres działalności Spółki, jak i oczekiwania różnych grup interesariuszy sprawiają, że efektywna współpraca może odbywać się jedynie w oparciu o dialog, obustronną komunikację. 


Zarządzanie Spółką to umiejętne zarządzanie zasobami, co jest niemożliwe bez sprawnej komunikacji, dlatego „Dialog i relacje z otoczeniem” są jednym z trzech filarów „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Azotów Tarnów na lata 2011-2016”.


Dobra komunikacja i odpowiedzialne traktowanie klientów, pracowników, partnerów biznesowych, społeczności lokalnej świadczy o trosce Spółki o swoje najbliższe otoczenie. Grupa Azoty S.A. dostosowuje działania komunikacyjne do potrzeb i oczekiwań swoich interesariuszy, dzięki czemu relacje te są trwałe i oparte na zasadzie partnerstwa.


Cele Spółki wynikające z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Azotów Tarnów na lata 2011-2016” w tym obszarze uwzględniają: 

  • przyjęcie formuły dialogu z każdą z kluczowych grup interesariuszy, 
  • zbudowanie skutecznej komunikacji, 
  • wypracowanie i wdrożenie kodeksu etyki.


Spółka prowadzi i nieustannie usprawnia działania komunikacyjne, które w coraz wyższym stopniu są dostosowywane do potrzeb i oczekiwań jej interesariuszy. 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.