Dialog i partnerstwo

Grupa Azoty S.A. funkcjonuje na wielu zróżnicowanych polach, co oznacza, że codziennie wchodzą w relacje z licznymi podmiotami i osobami. 


Oczekiwania każdej grupy są inne, dlatego ważne jest, aby z jednej strony dokładnie je poznawać, z drugiej natomiast informować o działaniach podejmowanych przez Spółkę. 


Dialog oparty na wspólnym poznawaniu potrzeb i wymianie informacji jest źródłem nowych pomysłów i innowacji, co z kolei przekłada się na lepsze efekty biznesowe.


Grupa Azoty S.A. prowadzi aktywny dialog ze swoimi głównymi interesariuszami. W zależności od potrzeb przyjmuje on różne formy, które zachęcają do rozmowy i wymiany informacji

 • spotkania biznesowe, 
 • szkolenia produktowe, 
 • wizyty przedstawicieli, 
 • konsultacje, 
 • targi, 
 • konferencje, 
 • cykliczne publikacje raportu środowiskowego, 
 • informacje zamieszczane na stronie internetowej, 
 • wydawanie biuletynu i informatorów handlowych,
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania, 
 • zwiedzanie fabryki i wiele innych form. 


Działania te są prowadzone w oparciu o wytyczne ujęte w procedurach i zarządzeniach wewnętrznych, ale także, a może przede wszystkim, na bieżąco w wyniku codziennych interakcji i pojawiających się potrzeb. 

Dobra praktyka

Przykładem pokazującym jak ważne dla Spółki jest poznawanie zdania i opinii są regularnie prowadzone badania zadowolenia: 
 • klientów, 
 • partnerów biznesowych, 
 • akcjonariuszy,
 • przedstawicieli władz, 
 • społeczności lokalnej 
 • pracowników. 

Prowadząc tego typu badania, Grupa Azoty S.A. pyta m.in. o opinię na temat dotychczasowej współpracy, możliwości jej usprawnienia lub rozszerzenia, a także o potencjalne nowe pola współpracy. Badanie pracowników jest przykładem poznawania potrzeb osób najważniejszych dla Spółki. Opinie uzyskane w ten sposób są analizowanie, a uzyskana wiedza jest uwzględniana podczas podejmowania decyzji ważnych dla Spółki. 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.