Wsparcie społeczności lokalnej

Wsparcie społeczności lokalnej

Grupa Azoty S.A. jest nieodłącznym elementem współczesnej historii Tarnowa oraz wizytówką miasta.

Spółka, jako największa firma w regionie, jest bardzo dobrze rozpoznawalna na szczeblu lokalnym, głównie dzięki nieustannemu wkładowi w rozwój regionu. Grupa Azoty S.A. mocno angażuje się w rozwój społeczności lokalnej. W swojej blisko osiemdziesięciopięcioletniej historii Spółka aktywnie angażowała się w liczne wydarzenia naukowe, gospodarcze, sportowe i kulturalne.

Wsparcie i współpraca

Zaangażowanie Grupy Azoty S.A. W rozwój społeczności lokalnej jest efektem dotychczasowych dobrych praktyk stosowanych w Spółce oraz strategicznego podejścia, które znajduje swój wyraz w „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Azotów Tarnów na lata 2013-2020” oraz „Strategii działalności Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów na rzecz rozwoju lokalnej społeczności 2011-2013”.

Wypracowane strategie w sposób kompleksowy odnoszą się do rzeczywistych potrzeb otoczenia, a Spółka dobrowolnie zobowiązała się do podejmowania długoterminowych aktywnych działań na rzecz lokalnej społeczności.

Obszary wspierane przez Grupę Azoty S.A.:
 • programy upowszechniające historię i tradycję oraz służące rozwoju przemysłu chemicznego,
 • pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działanie na rzecz szkolnictwa,
 • działanie na rzecz rozwoju regionu,
 • działalność kulturalna,
 • sport amatorski,
 • sport zawodowy.

Rozwój społeczności lokalnej

Obecność Grupy Azoty S.A. w tak wielu zróżnicowanych obszarach od projektów artystyczno-kulturalnych, przez sportowe po gospodarcze podkreśla zaangażowanie oraz chęć wzmacniania relacji z mieszkańcami regionu. Wiązanie Grupy Azoty S.A. Z pozytywnymi emocjami i przeżyciami np. podczas wydarzeń sportowych sprawiło, że Spółka stała się nieodłącznym i oczekiwanym animatorem oraz partnerem ważnych przedsięwzięć już nie tylko na szczeblu miasta i powiatu.

Lokalne potrzeby i bolączki regionu tarnowskiego i małopolskiego są dobrze znane Spółce, dlatego coraz częściej podejmowane akcje nie mają charakteru jednorazowych wydarzeń, ale są ukierunkowane na długookresową współpracę. Jest to odzwierciedleniem strategicznego podejścia Spółki oraz potwierdza chęć budowania partnerskich relacji z innymi uczestnikami życia społecznego.

Niezwykle istotnym oraz wymiernym wpływem Grupy Azoty S.A. są podatki, które stanowią znaczną część budżetu miasta Tarnowa. Ma to ogromny wpływ na rozwój regionu. Podobna sytuacja ma także miejsce w Policach i Kędzierzynie, gdzie działają spółki należące do Grupy Azoty.

Dobre praktyki

Spółka jest uznanym i cenionym organizatorem, kreatorem i partnerem działań, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego, integrację oraz rozwój społeczności lokalnej. Grupa Azoty S.A. wspiera zarówno wielkie inwestycje, jak i małe projekty. Na liście wspieranych instytucji są placówki oświatowe, ośrodki edukacyjne i wychowawcze opiekujące się niepełnosprawnymi dziećmi, placówki kultury i kluby sportowe. Grupa Azoty S.A. w sposób strategiczny i przejrzysty angażuje się w tego typu działania i postępują zgodnie z przyjętymi zasadami.

Pośród podmiotów i przedsięwzięć wspieranych przez Grupę Azoty S.A. znajdują się:
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, z którym Grupa Azoty S.A. wspólnie rokrocznie organizuje Konferencję Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym,
 • Centrum Sztuki Mościce – samorządowa Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego organizująca koncerty, wystawy, projekcje filmowe, spektakle teatralne itp.,
 • Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, instytucję kultury, w której cyklicznie odbywają się festiwale i liczne koncerty z udziałem sław muzyki poważnej z kraju i zagranicy,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbylitowskiej Górze-Dwudniakach prowadzący zajęcia (m.in. hipoterapia, dogoterapia, fototerapia) dla dzieci chorych i niepełnosprawnych,
 • Stowarzyszenie „U Siemachy”, które m.in. prowadzi dzienne i całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • Szkoły z dzielnicy Mościce, znajdujące się w sąsiedztwie spółki,
 • Grupa Azoty Jazz Contest – międzynarodowy festiwal promujący muzykę jazzową, gromadzący najwybitniejszych przedstawicieli tego gatunku muzyki
 • Żużlowa Sportowa Spółka Akcyjna Unia Tarnów – wieloletnie wsparcie klubu żużlowego, który dwukrotnie zdobył tytuł Drużynowego Mistrza Polski,
 • Kryterium Kolarskie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
 • Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół-Świat Pracy”,
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

W celu zachowania przejrzystości prowadzonej działalności Grupa Azoty S.A. wydaje raporty finansowe oraz środowiskowe, na bieżąco informują o podejmowanych działaniach na swojej stronie internetowej, a także poddają się audytom zewnętrznym.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.