Bezpieczeństwo w pracy

Grupa Azoty S.A. jest zarządzana w oparciu o wdrożone systemy zarządzania. Przedstawiciele Spółki są świadomi wpływu, jaki przedsiębiorstwo może wywierać na otoczenie, dlatego wszelkie decyzje oraz działania są podejmowane zgodnie z obowiązującymi restrykcyjnymi przepisami wewnętrznymi oraz przepisami prawa.


Wysokie standardy

W trosce o bezpieczeństwo w Spółce podejmowany jest szereg działań, które pozwalają na nieustanne podnoszenie standardów wewnętrznych do najwyższych światowych wymagań. Spółka posiada zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, zgodny z wymaganiami odpowiednich norm. 

Zbudowano go w oparciu o zasady: 

  • priorytetowego traktowania klienta, 
  • minimalizowania strat środowiskowych i ryzyka zagrożeń, 
  • działań podejmowanych dla ciągłego doskonalenia 
  • podejścia procesowego.


Grupa Azoty S.A. posiada Zintegrowaną Politykę Zarządzania, która zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i higieny pracy. Priorytetowe obszary organizacji i działalności Grupy Azoty S.A. czyli troska o bezpieczeństwo techniczne oraz środowisko naturalne, są pod stałym nadzorem zarówno jednostek audytu wewnętrznego i zewnętrznego, jak również niezależnych instytucji certyfikujących.


Odpowiedzialność w miejscu pracy

Wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie są zależne od ludzi, dlatego to czynnik ludzki odgrywa główną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa. Z tego powodu w Grupie Azoty S.A. dobór kadry prowadzony jest w sposób precyzyjny, a pracownicy przechodzą obowiązkowe szkolenia i regularnie przystępują  do egzaminów, które weryfikują ich wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Spółka wdrożyła system zarządzania, który umożliwia kompleksową identyfikację oraz ocenę zagrożeń dla ludzi oraz środowiska. W przypadku wystąpienia awarii w zakładzie każdy pracownik w sposób jednoznaczny ma przypisane kompetencje i obowiązki, które obligują go zarówno do przeciwdziałania awariom, jak i usuwania ich skutków.Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.