Satysfakcja pracowników

Od początku istnienia Spółki ludzie stawiani byli na pierwszym miejscu, dlatego zapewnienie godnych i bezpiecznych warunków pracy jest jej priorytetem.


Dynamiczny rozwój

Grupa Azoty S.A. rozwija się dynamicznie, a struktura Grupy Kapitałowej ulega w ostatnim okresie fundamentalnym przeobrażeniom. W takiej szybko zmieniającej i rozwijającej się organizacji, pracownicy stoją przed wyzwaniem odnalezienia się w nowej sytuacji i podejmowania nowych wyzwań i odpowiedzialności. Grupa Azoty S.A. realizuje działania, które pomagają stworzyć pozytywną atmosferę i odpowiednio ukierunkować energię pracowników.


Badania opinii pracowników

Spółka prowadzi cyklicznie badania opinii pracowników, dzięki czemu zna ich odczucia i oczekiwania. Pomiar zadowolenia pracowników wskazuje, które obszary funkcjonowania Spółki wymagają doskonalenia.

Ważną rolę w budowaniu zadowolenia pracowników odgrywa ich poczucie poinformowania o tym co dzieje się w Spółce. Pracownicy docenili stosowane formy komunikowania się, a w szczególności biuletyn zakładowy i firmową stronę internetową. Dobra komunikacja z pracownikami ma duże znaczenie. Umożliwia bowiem budowanie mocnych relacji, poczucie wspólnoty z organizacją oraz poczucie bezpieczeństwa.


Pracowniczy Program Emerytalny

Zarząd Grupy Azoty S.A. w wyniku przeprowadzonych konsultacji z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych, mając na uwadze zabezpieczenie finansowe swoich pracowników po przejściu na emeryturę postanowił utworzyć Pracowniczy Program Emerytalny (PPE). Tym samym Spółka dołączy do elitarnej w Polsce grupy pracodawców, którzy finansują pracownikom składki na dodatkowe emerytury.

Więcej informacji: Pracowniczy Program Emerytalny


Etyka biznesu

Grupa Azoty S.A. prowadzi działalność zgodnie z przyjętą strategią i w oparciu o procedury, które zostały wypracowane zgodnie z najwyższymi światowymi standardami. Postępowanie w sposób etyczny nie jest luksusem, ale obowiązkiem wszystkich pracowników. Jasne określenie zasad prowadzenia biznesu sprawia, że pracownicy czują się związani ze Spółką i czują się odpowiedzialni za jej funkcjonowanie.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.