Zrównoważona produkcja

Zrównoważona produkcja jest głównym filarem zrównoważonego rozwoju Grupy Azoty S.A. Charakter działalności Spółki sprawia, że wchodzi ona w codzienne interakcje ze środowiskiem naturalnym.

Dlatego Spółka, będąc świadomą możliwych konsekwencji, dąży do minimalizacji oddziaływania na otoczenie.

Fundamentalną zasadą jest prowadzenie procesów produkcyjnych w sposób odpowiedzialny oraz bezpieczny. Troska o środowisko naturalne oraz otwarta polityka informacyjna to od lat dla Grupy Azoty S.A. priorytetowe zagadnienia.

Cele Spółki wynikające z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Azotów Tarnów na lata 2011-2016” w tym obszarze uwzględniają: minimalizowanie oddziaływania na środowisko naturalne, oferowanie produktów bezpiecznych, budowanie świadomości ekologicznej u interesariuszy Spółki.

Realizacja tych celów jest możliwa dzięki istniejącym już w Spółce dobrym praktykom oraz regulacjom wewnętrznym. Spółka w sposób kompleksowy zarządza bezpieczeństwem i jakością oferowanych produktów w całym cyklu ich życia – od momentu projektowania, przez produkcję i zastosowanie, aż do wycofania z rynku. Grupa Azoty S.A. dba o bezpieczeństwo oraz wysokie standardy już na etapie kwalifikacji dostawców, wśród których przeprowadzane są audyty mające na celu weryfikację posiadanych przez nich systemów zarządzania jakością i środowiskiem.

Dzięki obowiązującemu Systemowi Zarządzania Środowiskowego Grupa Azoty S.A. zidentyfikowała znaczące aspekty środowiskowe oraz realizują działania zmierzające do doskonalenia w najbardziej kluczowych obszarach. Azoty Tarnów już na etapie projektowania nowych inwestycji uwzględniają aspekty środowiskowe.

Ponadto Spółka realizuje działania w odpowiedzi na globalne wyzwania oraz trendy branży chemicznej. Zrównoważona produkcja oparta o prośrodowiskowe innowacje zwiększające bezpieczeństwo ma na celu budowanie przewagi konkurencyjnej Spółki w sposób odpowiedzialny. Takie działanie umożliwia osiąganie celów strategicznych poprzez poprawę procesów w kluczowych obszarach funkcjonowania Spółki.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.