Inwestycje

Grupa Azoty konsekwentnie realizuje strategię rozwoju jaką przyjęła w dokumencie „Strategia Grupy Azoty na lata 2013-2020”.  W ramach Operacjonalizacji Strategii zaplanowano 68 zadań inwestycyjnych. Do 2020 r. Grupa Azoty zamierza zrealizować w samym Tarnowie inwestycje o wartości przekraczającej 1 mld zł. a na inwestycje we wszystkich swoich spółkach zamierza przeznaczyć ponad 7 mld zł.


Cel na jaki ukierunkowane są działania inwestycyjne w Tarnowie to trwała poprawa pozycji konkurencyjnej Spółki oraz zmniejszenie uzależnienia od niekorzystnych zjawisk w otoczeniu, w tym rosnących kosztów energii i ochrony środowiska.

Główne kierunki działań rozwojowych do 2020 roku:

Segment Nawozy 
  • optymalizacja struktury produkcji, głębsze wykorzystanie synergii z produkcją kaprolaktamu i maksymalizacja wartości siarczanu amonu 
  • pogłębienie specjalizacji w segmencie nawozów stałych zawierających azot i siarkę 
  • dalsze obniżenie kosztów wytwarzania poprzez modernizację i intensyfikację kluczowych instalacji 

Segment Tworzywa 

  • zwiększenie skali wytwarzania poliamidów oraz pełne zbilansowanie zdolności produkcyjnych kaprolaktamu i poliamidów w skali Grupy 
  • obniżenie kosztów wytwarzania kaprolaktamu 
  • wzrost sprzedaży wyżej przetworzonych produktów, zwiększenie skali operacji i portfela w obszarze kompozytów poliamidu Główne kierunki działań rozwojowych do 2020 roku 

Energetyka i infrastruktura 
  • dostosowanie do regulacji prawnych dotyczących emisji zanieczyszczeń 
  • poprawa efektywności elektrociepłowni poprzez zainstalowanie nowego turbozespołu upustowo kondensacyjnego 
  • podjęcie działań zmierzający do wykorzystania synergii pomiędzy infrastrukturą Spółki a infrastrukturą miasta Tarnowa 

Dalsza dywersyfikacja 
  • prace badawcze nad nowymi produktami o perspektywicznych rynkach i dostępnej bazie surowcowej, zwiększenie stopnia dywersyfikacji produktowej

ZADANIA INWESTYCYJNE GRUPY AZOTY S.A. 
Charakter inwestycji - Rozwój biznesu
CAPEX - 141 mln PLN
Okres realizacji - 2014 - 2017
Charakter inwestycji - Rozwój biznesu
CAPEX - 44,5 mln PLN
Okres realizacji - 2014 - 2016
Charakter inwestycji - Utrzymanie biznesu 
CAPEX - 43 mln PLN
Okres realizacji - 2013 - 2015 
Charakter inwestycji - Rozwój biznesu 
CAPEX - 320 mln PLN
Okres realizacji - 2014 - 2017 
Charakter inwestycji - Rozwój biznesu 
CAPEX – 63 mln PLN
Okres realizacji - 2014 - 2017 
Charakter inwestycji - Rozwojowy
CAPEX 27,7 mln zł
Okres realizacji – 2014 - 2016
Charakter inwestycji - Rozwój biznesu 
CAPEX – 25,75 mln PLN
Okres realizacji - 2014 - 2015 
Charakter inwestycji - Rozwój biznesu
CAPEX   – 9,94 mln PLN
Okres realizacji - 2016 - 2017  
Charakter inwestycji - Utrzymanie biznesu
CAPEX   – 8,30 mln PLN
Okres realizacji - 2015 – 2017  
Charakter inwestycji - Utrzymanie biznesu
CAPEX   – 15,0 mln PLN
Okres realizacji - 2015 – 2017  
Projekt objęty jest dofinansowaniem z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Charakter inwestycji - Mandatowy
CAPEX:
- Instalacja odsiarczania - 45,4 mln PLN
- Instalacja odazotowania - 44,6 mln PLN
Okres realizacji - 2014 - 2017 
W planie na lata 2015-2020 zaplanowano również realizację pozostałych oraz mniejszych zadań inwestycyjnych (MZI) o łącznej wartości ponad pół miliarda złotych PLN

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.