Przynależność do stowarzyszeń

Grupa Azoty S.A. jest aktywnym partnerem organizacji i stowarzyszeń prowadzących działalność o zasięgu międzynarodowym, krajowym i regionalnym. 


Poprzez uczestnictwo spółek i ekspertów Grupy Kapitałowej w działalność oraz realizację wspólnych projektów, aktywnie biorą udział w kształtowaniu najwyższych standardów technicznych, partnerskiej współpracy gospodarczej oraz zasad zrównoważonego rozwoju technologii, zysków ekonomicznych, środowiska naturalnego i społecznego.


Grupa Azoty S.A. należy do grona firm i instytucji naukowo-badawczych zaangażowanych w działalność następujących organizacji:

 1. Polska Izba Przemysłu Chemicznego
 2. Fertilizers Europe (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Nawozów)
 3. Fundacja World Economic Davos
 4. CEMS – The Global Alliance in Management Education
 5. IFA – (International Fertilizer Industry Association)
 6. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 
 7. Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych
 8. Chatham House
 9. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 10. CEFIC (European Chemical Industry Council)
 11. EPCA The European Petrochemical Association (Europejskie Stowarzyszenie Petrochemiczne)
 12. Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
 13. Instytut Auditorów Wewnętrznych Polska
 14. Transparency Register
 15. System pomocy w transporcie materiałów niebezpiecznych SPOT
 16. Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
 17. Plastics Europe
 18. CEEP (Central European Energy Partners)
 19. ESA - The European Sulphuric Acid Association (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Kwasu Siarkowego)
 20. Polsko Brazylijska Izba Gospodarcza
 21. Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie
 22. Executive Club
 23. Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
 24. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Zarząd o/Tarnów
 25. Izba Przemysłowo – Handlowa w Tarnowie
 26. Polskie Forum ISO 9000
 27. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
 28. Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
 29. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce o/Kraków, o/Lublin, o/Kielce
 30. Forum ISO 14000
 31. Polska Izba Rzeczników Patentowych
 32. Komitet Chemii Polskiej Akademii Nauk
 33. Centrum Zaawansowanych Technologii przy Instytucie Chemii Przemysłowej
 34. Polska Platforma Technologiczna Wodoru i Ogniw Paliwowych
 35. Polska Platforma Technologiczna Zrównoważonej Chemii
 36. Polska Platforma Technologiczna – Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle
 37. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
 38. Naczelna Organizacja Techniczna
 39. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie
 40. Konsorcjum Info – Tech – Med.
 41. EPF – European Panel Federation
 42. Grupa Promocyjna NPG-6
 43. Regionalna Izba Gospodarcza
 44. Brytyjsko – Polska Izba Gospodarcza
 45. Puławska Izba Gospodarcza
 46. ISSA – Organizacja do spraw bezpieczeństwa systemów informacyjnych
 47. Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych
 48. Polska Grupa Bezpieczeństwa Chemicznego
 49. Towarowa Giełda Energii S.A.
 50. Forum Dużych Konsumentów Gazu
 51. Puławskie Centrum Przedsiębiorczości
 52. Klub Sportowy Azoty – Puławy
 53. Polski Komitet Normalizacyjny
 54. Stowarzyszenie „Lubelskie Drewno”
 55. Ośrodek Badań ADR „Prawo i Gospodarka”
 56. TDMA (Titanium Dioxide Manufacturers Association)
 57. INCOPA (The European Inorganic Coagulants Producers Association)
 58. IPMA (International Project Management Association Polska)
 59. Polska Izba Gospodarcza “Ekorozwój”
 60. Północna Izba Gospodarcza 
 61. Business Club Szczecin
 62. Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny
 63. Stowarzyszenie Konsumentów i Importerów Soli Potasowej
 64. Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań
 65. Opolska Izba Gospodarcza
 66. Klaster Chemii Specjalistycznej „Chem-Ster”
 67. Krajowa Sieć Informatyczna Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w pracy
 68. Staszowska izba Gospodarcza
 69. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (Zielone Biuro)
 70. Stowarzyszenie Doradców ds. Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją
 71. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 72. GCU Bureau Sprl (General Contract of Use for Wagons). 


Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.