O Spółce

Lata 90' - 2004

Restrukturyzacja firmy, rozpoczęcie procesu wydzielania ze struktur przedsiębiorstwa spółek-córek. Przekształcenie Firmy w Spółkę Akcyjna Skarbu Państwa. Modernizacje i intensyfikacje w biznesie rdzeniowym.

Początek lat 90'

Restrukturyzacja firmy, rozpoczęcie procesu wydzielania ze struktur przedsiębiorstwa spółek-córek. 

1991

Przekształcenie Firmy w Spółkę Akcyjna Skarbu Państwa.

1994

Przystąpienie do Programu "Responsible Care".

1997

Otrzymanie Certyfikatu SZJ wg normy ISO 9002:1994.

2002

Otrzymanie Certyfikatu SZS wg normy ISO 14001.
Wpisanie Spółki w rządowy Program restrukturyzacji, konsolidacji rynkowej i produktowej
i prywatyzacji sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej.


2003

Modernizacje i intensyfikację w biznesie rdzeniowym. Zawarcie układu z wierzycielami. Przyjęcie jednolitej "Polityki Zarządzania" integrującej zarządzanie środowiskowe, jakością i bezpieczeństwem. Uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000.

2004

Przyjęcie przez Rząd zaktualizowanej strategii dla sektora WSCh i ścieżki jej realizacji – ścieżka dla Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.: prywatyzacja w całości z udziałem inwestora branżowego.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.