Uczestnik rynku kapitałowego

Grupa Azoty S.A. - od 30 czerwca 2008 r. jest spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ticker giełdowy ATT).Spółka jest uczestnikiem indeksów WIG, WIG30, mWIG40, WIG-Poland, WIG-CHEMIA, Respect Index, FTSE Emerging Markets, MSCI.


Dzięki przeprowadzonym emisjom akcji, Spółka konsekwentnie realizuje założenia wieloletniej strategii rozwoju zawartej w prospekcie emisyjnym,a w ostatnich latach  dokonała przejęcia spółek: ZA Puławy S.A., ATT Polymers (Niemcy), ZAK SA, Z.Ch. „Police” S.A.,  KiZCHS Siarkopol S.A. w Grzybowie. Spółki te aktualnie współtworzą Grupę Azoty – jeden z największych holdingów branży chemicznej w Polsce, zaliczanych do grupy tzw. Wielkiej Syntezy Chemicznej. Od ponad 85 lat Grupa Azoty S.A. pozostaje jednym z najbardziej znaczących kompleksów przemysłowych w Małopolsce i kontynuuje tradycję fabryki, założonej z inicjatywy Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, która była jedną z największych polskich inwestycji gospodarczych w okresie międzywojennym.

Dostosowując się do potrzeb nowoczesnego rynku, obecnie podstawową działalnością Grupy Azoty S.A. jest wytwarzanie i sprzedaż nawozów, nowoczesnych tworzyw konstrukcyjnych (poliamid 6 –Tarnamid®, polioksymetylen – Tarnoform®), półproduktów do ich wytwarzania (kaprolaktam) i chemikaliów. Dzięki najwyższej jakości oferowanych produktów i trwałym relacjom biznesowym, Spółka zajmuje silną, stabilną pozycję na polskim i międzynarodowym rynku chemicznym. Dzięki rozbudowanej sieci dystrybucji, marka Grupa Azoty S.A. jest rozpoznawalna na rynkach 41 krajów na całym świecie.


Postępując zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, Spółka doskonali autorskie nowoczesne technologie służące ochronie środowiska i likwidacji zagrożeń chemicznych. Jako jedno z pierwszych polskich przedsiębiorstw, Grupa Azoty S.A. realizuje zalecenia Ramowej Konwencji ONZ dotyczącej Zmian Klimatycznych (1997, tzw. Protokół z Kioto) poprzez polsko-japoński Projekt Wspólnych Wdrożeń redukcji emisji gazów cieplarnianych (Emmision Reduction Units, ERU). Grupa Azoty S.A. jest aktywnym partnerem OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) w zakresie promowania i wdrażania celów Konwencji ONZ o zakazie broni chemicznej.


Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.