Struktura akcjonariatu


* spółka bezpośrednio zależna od Norica Holding S.à r.l.

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie głosów

Skarb Państwa
32.734.509
33,00%
32.734.509
33,00%
Norica Holding S.à.r.l. (pośrednio 19,47%)
71.348
0,072%
71.348
0,072%
Opansa Enterprises Limited*
9.430.000
9,50%
9.430.000
9,50%
Rainbee Holdings Limited*
9.820.352
9,90%
9.820.352
9,90%
ING OFE
9.883.323
9,96%
9.883.323
9,96%
TFI PZU S.A.
8.530.189
8,60%
8.530.189
8,60%
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
5.700.000
5,75%
5.700.000
5,75%
Pozostali
23.025.763
23,22%
23.025.763
23,22%
Razem
99.195.484
100,00%
99.195.484
100,00%
* spółka bezpośrednio zależna od Norica Holding S.à r.l.


W tym:
akcje serii AA i B           39 116 421
akcje serii C                  24 999 023
akcje serii D                 35 080 040

Do pobrania:


Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.