Pracowniczy program emerytalny

W trosce o przyszłość pracowników

Zarząd Grupy Azoty S.A. w wyniku przeprowadzonych konsultacji z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych, mając na uwadze zabezpieczenie finansowe swoich pracowników po przejściu na emeryturę postanowił utworzyć Pracowniczy Program Emerytalny (PPE). Tym samym Spółka dołączyła do elitarnej w Polsce grupy pracodawców, którzy finansują pracownikom składki na dodatkowe emerytury.

Inwestowanie w przyszłe świadczenia emerytalne w ramach zakładu pracy to sposób od dawna znany i stosowany na całym świecie. Tworząc PPE w naszym zakładzie pracy chcemy przede wszystkim pomóc naszym pracownikom zgromadzić dodatkowe środki na emeryturę w ramach III filaru, ale również poszerzyć ich wiedzę w zakresie systemu emerytalnego i świadomości dodatkowego oszczędzania.

Pracowniczy Program Emerytalny w całości finansowany jest przez Grupę Azoty S.A. z dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na zbudowanie systemu zabezpieczenia emerytalnego dla załogi Grupy Azoty S.A. Udział pracownika sprowadza się wyłącznie do opłacenia podatku od składki finansowanej przez pracodawcę i ewentualnego opłacenia składki dodatkowej. Wypłaty z tytułu PPE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych oraz podatku dochodowego i będą mogły być dokonywane po ukończeniu przez pracownika 60 roku życia.
Pracownik, decydując się na wstąpienie do Programu, ma gwarancję wyższej emerytury oraz zapewnioną ciągłość oszczędzania. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż program grupowy jest dużo bardziej atrakcyjny niż indywidualne oszczędzanie w III filarze.

Utworzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego jest odzwierciedleniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility – CSR), która przyświeca działaniom Grupy Azoty S.A. i stanowi fundament stabilnej budowy wartości firmy w długim horyzoncie czasowym.

Więcej informacji:

Pracowniczy Program Emerytalny - Emerytura – komu ile?

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.