Audyt wewnętrzny

Grupa Azoty S.A., zgodnie z Międzynarodowymi Standardami, wdrożyła audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny. 

Od grudnia 2011 roku w Spółce funkcjonuje Biuro Korporacyjne Audytu Wewnętrznego, które koordynuje i wykonuje niezbędne działania związane z wdrożeniem i realizacją funkcji audytu wewnętrznego w Grupie Azoty oraz sprawuje nadzór merytoryczny nad komórkami organizacyjnymi audytu wewnętrznego, jakie już funkcjonują lub będą funkcjonować w pozostałych spółkach Grupy Azoty. Jednocześnie Biuro Korporacyjne Audytu Wewnętrznego współpracuje w zakresie
określonym regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi audytu z Komitetem Audytu Rady
Nadzorczej Spółki. Biuro Korporacyjne Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi
Zarządu.

Naczelną zasadą w  realizacji zadań audytu wewnętrznego jest zachowanie niezależności, prawości, obiektywizmu, poufności i należytego poziomu kompetencji, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, opublikowanymi przez Instytut Audytorów Wewnętrznych. Głównym celem Biura Korporacyjnego Audytu Wewnętrznego, jak i pozostałych komórek audytu wewnętrznego, jakie funkcjonują w spółkach Grupy Azoty, jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji.
Działanie to polega na systematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie prowadzonych procesów i przyczynia się do poprawy ich działania. Pomaga to organizacji osiągnąć zaplanowane cele, dostarczając zapewnienia o skuteczności tych procesów.  

Wszystkie działania audytu wewnętrznego prowadzone są w oparciu o wdrożone regulacje wewnętrzne w tym zakresie, które są zgodne w swoich zapisach z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego.

Biuro Korporacyjnego Audytu 
Wewnętrznego
Kierownik Biura  
Marek Wiśniewski 
tel. kom.: 785 780 041
tel. +48 14 637 35 24
fax +48 14 637 30 88 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.