Zarządzanie

Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej


20172016
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok – ocena sytuacji w Spółce z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem complinace oraz funkcji audytu wewnętrznego
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za rok 2016 oraz wniosku Zarządu o podział zysków za rok 2016
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2016
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2016
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2016
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę za rok 2016.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze za rok 2016.


2015

2014 rok

2013 rok2012 rok2011 rok2009 rok
Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.