Zarządzanie

Komitet Audytu


Komitet Audytu został powołany jako ciało doradcze działające kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej.

Do zadań Komitetu należy w szczególności:
  • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej
  • monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej
  • monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej
  • monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki

Skład osobowy Komitetu Audytu:
  • Ireneusz Purgacz – Przewodniczący
  • Tomasz Karusewicz – Członek Komitetu
  • Michał Gabryel – Członek Komitetu


Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.