Zintegrowane Systemy Zarządzania

Grupa Azoty S.A. realizuje Politykę Zarządzania Korporacji, która gwarantuje, że cele strategiczne Spółki osiągane są w oparciu o zintegrowany system zarządzania, zgodny z międzynarodowymi standardami.

Priorytety działalności: wysoka jakość, dbałość o bezpieczeństwo techniczne i środowisko są skutecznie nadzorowane i zapewniają efektywne zarządzanie Spółką. Zintegrowany System Zarządzania jest zbudowany w oparciu o zasady priorytetowego traktowania klienta, minimalizowania strat środowiskowych i ryzyka zagrożeń oraz ciągłego doskonalenia.

Systemy zarządzania bazują na koncepcji ciągłego doskonalenia poprzez: 
 • ustalenie polityki, 
 • zaplanowanie działań w celu realizacji polityki, 
 • stworzenie warunków wykonania zaplanowanych działań, 
 • sprawdzanie efektów działań, 
 • doskonalenie na podstawie okresowych ocen osiąganych wyników.

Przyjęta Polityka Zarządzania Korporacji definiuje zamierzenia i zasady związane z całością prowadzonej działalności, stanowiąc ramy dla ustanawiania i przeglądu wskazanych strategicznych celów dotyczących jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa żywności.

W Grupie Azoty S.A. obowiązują:
 • System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015,
 • System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2015,
 • System Zarządzania Energią zgodny z normą ISO 50001:2011
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z normą ISO 22000:2005,
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normami PN-N-18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007,
 • System Zarządzania Jakością dla branży motoryzacyjnej wdrażany wg wymagań ISO/TS 16949:2009,
 • System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2005 (kompetencje laboratoriów badawczych i wzorcujących),
 • Standard Zarządzania Product Stewardship,
 • System Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.