Zarządzanie

System Zarządzania Środowiskowego


System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2015 wspomaga działania związane z ochroną środowiska i zapobieganiem zanieczyszczeniom w sposób wyważony z potrzebami społeczno-ekonomicznymi.

System kładzie nacisk na zobowiązanie do oceny zgodności z odpowiednim ustawodawstwem i przepisami prawnymi oraz do ciągłej poprawy funkcjonowania Spółki wobec środowiska. 

Aspekty środowiskowe występujące w obszarach objętych Systemem Zarządzania Środowiskowego są zidentyfikowane we wszystkich możliwych elementach środowiska naturalnego, takich jak: 
  • emisja do powietrza, 
  • zrzuty do wody, 
  • gospodarka odpadami, 
  • zanieczyszczenie podłoża gruntowego, 
  • oddziaływanie na społeczeństwo, 
  • wykorzystanie surowców i zasobów naturalnych,
  • inne lokalne kwestie środowiskowe. 

Spośród zidentyfikowanych aspektów są wyznaczone te, których wpływ na środowisko jest znaczący. Jako Spółka branży chemicznej, Grupa Azoty S.A. troszczy się o środowisko oraz ogranicza ilości odprowadzanych do niego zanieczyszczeń. Ma to dla Spółki priorytetowe znaczenie. 

Wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskowego w Grupie Azoty S.A. zapoczątkował Program „Odpowiedzialność i Troska", w którego realizację Spółka włączyła się w 1994 r. W ramach podjętych wówczas działań ustanowiono w Spółce politykę środowiskową, w której zobowiązano się do zapobiegania zanieczyszczeniom, ciągłego doskonalenia oraz do zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi. Uregulowano także status formalno-prawny w odniesieniu do wszystkich komponentów środowiska. Realizując program, wdrożono szereg inwestycji proekologicznych. Kolejnym krokiem było dostosowanie systemu do wymogów normy ISO 14001. 

W październiku 2002 r. firma Det Norske Veritas, po przeprowadzonym audycie Systemu Zarządzania Środowiskowego, przyznała Azotom Tarnów (obecnie Grupa Azoty S.A.) certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego systemu z wymaganiami tej międzynarodowej normy. Certyfikat ten jest efektem konsekwentnej realizacji wdrożonej polityki środowiskowej, stopniowo aktualizowanej, przekształconej w styczniu 2003 r. w  Politykę Zarządzania, której nowelizacji dokonano w październiku 2008 r. Obecnie obowiązuje Polityka Zarządzania Korporacji z  listopada 2016r.

Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego jest także potwierdzeniem dla wszystkich klientów i partnerów, że Grupa Azoty S.A.spełnia wymagania prawne, zapobiega zanieczyszczeniom oraz zapewnia ciągłe doskonalenie organizacji. W 2008 r. System Zarządzania Środowiskowego był recertyfikowany na zgodność z normą ISO 14001:2004, a następne audyty re certyfikacyjne były prowadzone co trzy lata.

W kwietniu 2017r. w trakcie realizowanego audytu recertyfikacyjnego w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskowego przez audytorów firmy Det Norske Veritas GL BA Poland Sp. z o.o. został przeprowadzony audyt transferowy, tzw. „przejście” na nową normę ISO 14001:2015. W wyniku audytu potwierdzono, że Grupa Azoty S.A. spełnia wymagania normy ISO 14001:2015.


Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.