Zarządzanie

Mariusz Grab – Wiceprezes Zarządu


Wykształcenie
 • 2006 – 2015
  przewód doktorski na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

 • 2003 - 2004
  Podyplomowe studia pedagogiczne na Politechnice Szczecińskiej.

 • 1994 - 1999
  Studia Magisterskie na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej

 • 1992 - 1994
  Studium Informatyczne w Jeleniej Górze


Doświadczenie zawodowe
 • 23.05.2016
  Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o. – Prezes Zarządu

 • 01.04.2016 – 22.05.2016
  Prokurent spółki Żegluga Szczecińska sp. z o.o. – prokura samoistna

 • 08.05.2012 - 22.05.2016
  Zastępca dyrektora generalnego Żeglugi Szczecińskiej sp. z o.o.

 • 09.07.2010 – 30.11.2011
  Członek Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie S.A.

 • 21.04.2010-08.07.2010
  Prezes Zarządu Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie S.A.

 • 30.03.2007-20.04.2010
  Wiceprezes Zarządu Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie S.A.

 • 07.07.2006-29.03.2007
  Członek Zarządu Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie S.A.

 • 2001– 2006
  Kierownik Praktyk Programowych na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej – budowa relacji uczelnia - rynek

 • 2001 – 2006
  działalność gospodarcza . „Art Media” - właściciel

 • 1999 – 2008
  asystent Instytutu Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych w Zakładzie Badań Systemowych na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej


Inne doświadczenia
 • Doświadczenie w zakresie organizacji inwestycji budowlanych.

 • Doświadczenie w zakresie zamówień publicznych.

 • Doświadczenie w realizacji projektów Unii Europejskiej – PHARE, RPO, INTERREG.

 • 2013 – 2016
  Realizacja projektów inwestycyjnych w tym zastępstwa inwestorskie (głownie roboty budowlane)

 • 2013 – 2016
  Realizacja i rozliczenie dwóch projektów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Żeglugi Szczecińskiej sp. z o.o.

 • 2012 – 2016
  zarządzanie nieruchomościami komunalnymi i terenami uprzemysłowionymi - portowymi

 • 2012 – 2015
  doradca spółki Creative Minds Group

 • 2008
  renegocjacje umów w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia ze spółką TP Emitel sp. z o.o. – Negocjacje zakończone sukcesem – obniżenie kosztów w 17 spółkach Skarbu Państwa.

 • 2007-2011
  Doświadczenie w zakresie rozliczania międzynarodowego projektu Komisji Europejskiej European Radio Network Project – EURANET (18 krajów członkowskich), sporządzanie planów budżetowych na lata następne, negocjacje i kontakty z płatnikiem projektu, szkolenia.

 • Autor kilkunastu publikacji naukowych prezentowanych w latach 1999-2008 na konferencjach krajowych i międzynarodowych, dotyczących głównie nowoczesnych instrumentów finansowych, zarządzania informacją w Unii Europejskiej, zastosowania nowoczesnych technologii w wycenie i ograniczaniu ryzyka na rynkach ekonomicznych. Szereg prac dot. zagadnienia masowej wyceny nieruchomości na potrzeby wprowadzenia podatku katastralnego w Polsce.

 • Od 2004
  Członek Rady Programowej Telewizji Polskiej oddział w Szczecinie

 • Od 2003
  Członek Społecznej Rady Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie opiniujący budżet, sprawozdania finansowe i plany finansowo-inwestycyjne jednostki podległej Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego.

 • 2001
  członek zespołu badawczego w projekcie PHARE PL 9704 – 01 - 13 (Komponent C) „Koncepcja Systemu Informacji rolniczej dla potrzeb Wspólnej Polityki Rolnej” – opracowanie systemu wymiany informacji rolniczej między Polską a krajami Unii Europejskiej – współautor projektu systemu zaprezentowanego w Ministerstwie Rolnictwa.

 • 2000
  Współpraca z Poznańską Giełdą Towarową w zakresie analiz i wyceny pochodnych instrumentów finansowych

 • 1999 – 2006
  organizator seminariów na Wydziale Politechniki Szczecińskiej z przedstawicielstwami największych firm informatycznych w kraju, stała współpraca z największymi firmami informatycznymi w Szczecinie.

 • 1997 - 1999
  Członek Komisji Przetargowej Politechniki Szczecińskiej

 • 1997 – 1999
  Delegat Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej


Umiejętności

Znajomość języków obcych:

 • angielski – dobra
 • rosyjski – dobra


Zainteresowania

Nowoczesne instrumenty finansowe, fotografia, narciarstwo.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.