Zarządzanie

Tomasz Hinc, Wiceprezes Zarządu

W dniu 16.03.2016 roku został powołany na stanowisko członka zarządu, a następnie 20.05.2016 r. na stanowisko wiceprezesa zarządu Spółki. W zarządzie Grupy Azoty S.A. odpowiada za zakupy i logistykę.
Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1997-2007 był nauczycielem akademickim w szczecińskich szkołach wyższych, specjalizacja w dziedzinach: Organizacji i zarządzania, Zarządzania zasobami ludzkimi, Socjologii oraz Public Relations. Od 2007 r. był doradcą Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w Warszawie, następnie w latach 2007 – 2016 pełnił funkcję dyrektora Oddziału XV Totalizatora w Szczecinie, w 2008 roku był p.o. dyrektora Oddziału XIII Totalizatora w Zielonej Górze, a w latach 2013-2016 był również dyrektorem Oddziału XVII Totalizatora w Koszalinie. W 2006 r. został radnym Rady Miasta Szczecin i pełni tę funkcje przez trzy kolejne 4 letnie kadencje. W 2014 r. został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecin. W latach 2007-2014 był członkiem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Prezydencie Szczecina, a w latach 2013-2015 był członkiem Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Od 2015 r. jest przedstawicielem Miasta Szczecin w Radzie Euroregionu Pomerania. Od 2003 r. jest członkiem Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Onkologicznego w Szczecinie - Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. W 2014 roku był finalistą VI edycji Polish National Sales Awards, a w 2015 roku został wyróżniony w finale VII edycji Polish National Sales Awards.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.