Zarządzanie

dr Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu

Powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Spółki 20 czerwca 2017 r. W zarządzie Grupy Azoty S.A. odpowiada za realizację infrastruktury oraz programów rozwojowo-badawczych.
Wykształcenie:
 • 2011 - 2017 Krakowska Akademia, doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, specjalizacja: prawo; uzyskany stopień naukowy: doktor nauk prawnych (obrona z wyróżnieniem);
 • 2011 – 2012 Akademia Dyplomatyczna Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Studium Polityki Zagranicznej;
 • 2007 – 2010 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: Administracja (studia II stopnia);
 • 2004 – 2007 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Administracyjno – Ekonomiczny, specjalność: Administracja publiczna (studia I stopnia);
 • 2000 – 2004 I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie.


Doświadczenie zawodowe:
 • 2018 – H. Cegielski Poznań S.A. – członek Rady Nadzorczej;
 • 2017 - Grupa Azoty S.A. – wiceprezes Zarządu Grupy odpowiedzialny za obszar badawczo – rozwojowy oraz infrastrukturę;
 • 2017 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ekspert europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training);
 • 2016 - Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC w Zębcu S.A. – członek, przewodniczący Rady Nadzorczej (XI 2016 – VII 2017 r.), wiceprzewodniczący (od VII 2017 r.);
 • 2015 - 2017 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - szef gabinetu Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • 2015 – 2016 Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych - koordynator programu warsztatowego;
 • 2015 – 2017 Polskie Radio w Warszawie RDC S.A. - członek Rady Programowej;
 • 2014 - 2015 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - dyrektor biura Klubu Parlamentarnego Sprawiedliwa Polska/Zjednoczona Prawica;
 • 2013 - 2018 Uczelnia Łazarskiego, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego - pracownik dydaktyczny;
 • 2013 - Firma producencka „Prasa i Film” - ekspert;
 • 2011 – 2014 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno-Ekonomiczny - pracownik dydaktyczny;
 • 2007 – 2014 - Biuro Poselsko – Senatorskie - dyrektor biura.


Szkolenia i kursy:

Ukończone liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu ochrony informacji niejawnych; zarządzania projektami „PRINCE2® Foundation” (Projects In Controlled Environments) zakończone zdanym egzaminem i poświadczony certyfikatem; Efektywne zarządzanie działem R&D. Praktyczne rozwiązania, nowe technologie”; Prawo własności intelektualnej; Organizacja konferencji i wizyt gospodarczych;

Inne doświadczenia:
 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego;
 • Członek Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego;
 • Członek Rady Naukowej czasopisma naukowego pn. Tarnowskie Dialogi Naukowe. Tarnow Scientific Dialogues;
 • Członek Kolegium Redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego pn. Cement Wapno Beton, które poświęcone jest zagadnieniom mineralnych materiałów wiążących i betonu. Dwumiesięcznik nastawiony jest na publikowanie prac naukowo-badawczych z dziedziny chemii i technologii wiążących materiałów budowlanych oraz betonu. Czasopismo znajduje się w bazach naukowych Thomson Reuters: Science Citation Index Expanded (znane także jako SciSearch®), Neuroscience Citation Index®, Journal Citation Reports/Science Edition oraz znajduje się na prestiżowej tzw. liście filadelfijskiej (Institute for Scientific Information);
 • Członek Kapituły Biznesu Uniwersytetu Jagiellońskiego powołany przez Rektora UJ. Celem działania Kapituły jest zwiększenie integracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz podejmowanie efektywnej współpracy sektora nauki i edukacji z biznesem;
 • Członek Rady Patronackiej Tarnowskiej Szkoły Wyższej;
 • Autor i współautor kilkunastu artykułów naukowych m.in. w takich czasopismach jak Przemysł Chemiczny, Handel Zagraniczny, Cement Wapno Beton;
 • Współautor publikacji książkowej: „Buduję swoją pierwszą drukarkę 3D”.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.