Wydarzenia i aktualności

wpis 1 / 533

Grupa Azoty z Zespołem Szkół Technicznych na kolejne lata

Zatrudnianie do 10 absolwentów z każdego rocznika, organizacja praktyk dla uczniów, współpraca w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych – to najważniejsze zapisy nowej umowy pomiędzy Grupą Azoty S.A. a Zespołem Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie. Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce w poniedziałek, 4 września podczas inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Technicznych. Ze strony Grupy Azoty S.A. umowę parafowali Witold Szczypiński i Paweł Łapiński, wiceprezesi Grupy Azoty S.A., ze strony ZST – Krzysztof Kołaciński, dyrektor szkoły.

Podpisany dokument jest przedłużeniem i rozwinięciem poprzedniej czteroletniej umowy zawartej we wrześniu 2013 roku. Jednym z najważniejszych założeń projektu było odtworzenie w szkole kształcenia na kierunku technika technologii chemicznej oraz urządzenie przez Grupę Azoty laboratorium, w którym przyszli technicy technologii chemicznej doskonalą swoje praktyczne umiejętności. Efektem współpracy Grupy Azoty S.A. ze szkołą był również wzrost jakości kształcenia, co znajduje potwierdzenie w ogólnopolskich rankingach szkół technicznych (ZST w pierwszej dwusetce na ponad 1800 techników w Polsce).

– Zawierając przed czterema laty umowę z Zespołem Szkół Technicznych, kierowaliśmy się troską o zapewnienie w przyszłości wykwalifikowanych kadr dla naszej firmy – podkreśla Artur Kopeć, członek Zarządu Grupy Azoty S.A., który przez cały okres obowiązywania umowy odpowiadał za współpracę z ZST. – Działania w niej zapisane sprawdziły się doskonale, z tego też względu zostały przeniesione na nową umowę, zawartą już na czas nieokreślony - dodaje.

- Jak zostało podkreślone w zaktualizowanej Strategii Rozwoju, Grupa Azoty rozwijać będzie obszar badań i rozwoju m. in. poprzez stworzenie odpowiednich struktur, zasad i praktyk. Współpraca z Zespołem Szkół Technicznych doskonale się w ten obszar wpisuje. W tej szkole swój pierwszy naukowy szlif zdobywała duża część kadry technicznej naszej firmy. Dziś ta kadra - dzieląc się swą wiedzą – kształci młodych ludzi na swych następców. Jestem przekonany, że wśród zatrudnianych w następnych latach w firmie młodych naukowców znajdzie się spore grono absolwentów tarnowskiego Zespołu Szkół Technicznych – podkreśla dr Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes Grupy Azoty, nadzorujący obszar badań i rozwoju.

Słowa te potwierdza Krzysztof Kołaciński, dyrektor ZST, który zwraca uwagę na dobre wyniki osiągane przez uczniów, będące naturalną konsekwencją wysokiego poziomu kształcenia. - Najlepiej obrazują to lokaty szkoły w prestiżowych ogólnopolskich rankingach. Należą do nich m. in. czterokrotne zdobycie „Srebrnej Tarczy” w latach 2014-2017, uzyskanie tytułu „Szkoły Olimpijskiej” w roku 2015, a także miejsce w rankingu STEAM obejmującego setkę techników z całego kraju najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych – podkreśla.

Szczególnym wyróżnieniem jest ubiegłoroczna nagroda „Dobre praktyki - biznes, szkolnictwo, nauka” przyznana wspólnie Zespołowi Szkół Technicznych i Grupie Azoty S.A. za współpracę szkoły z przemysłem. ZST to jedyna szkoła ponadgimnazjalna w Polsce, która otrzymała to wyróżnienie i znalazła się w gronie trzech wyższych uczelni – Politechnik: Wrocławskiej, Warszawskiej i Śląskiej.

Dlatego też Krzysztof Kołaciński nie kryje swego zadowolenia z faktu zawarcia kolejnej już umowy z Grupą Azoty. - Umowa obejmuje niespotykanie szerokie spektrum działań wspierających kształcenie techniczno-zawodowe w naszej szkole. Tak wielokierunkowe porozumienie jest ewenementem nie tylko na skalę naszego miasta, ale również całego regionu – konkluduje. Warto dodać, że w tym samym dniu Grupa Azoty podpisała również kolejną umowę z Fundacją im. Ignacego Mościckiego, która wspiera działalność szkoły finansowo i jest fundatorem stypendiów dla uczniów. Po stronie fundacji umowę tę parafował jej prezes Tadeusz Szumlański.

Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie to placówka edukacyjna o 85-letniej tradycji – pierwsze kursy zawodowe dla Pracowników Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Tarnowie zostały zorganizowane już w 1931 roku. Na poziomie maturalnym kształci absolwentów od 1949 roku. Przez wiele lat funkcjonowała jako szkoła działająca przy Zakładach Azotowych, kształcąca przede wszystkim kadry dla Zakładów Azotowych.

W skład zespołu wchodzi: Technikum nr 1, VIII Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Policealna nr 2, ale kształcenie odbywa się przede wszystkim w ramach technikum, w zawodach: technik mechanik, technik elektronik, technik elektryk, technik informatyk, technik fotografii i multimediów, technik analityk, technik technologii chemicznej. Szkoła dysponuje dwoma budynkami, uczy się w niej ok. 800 uczniów, blisko 80% jej absolwentów kontynuuje naukę na studiach wyższych.
1 / 8

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.