Relacje inwestorskie

11

2018

Raport bieżący nr 11/2018 z dnia 29.03.2018

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że zmianie uległ termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017. Raporty te zostaną przekazane w dniu 19 kwietnia 2018 roku; poprzedni termin to 5 kwietnia 2018 roku. Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż zmianie uległ także termin publikacji skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2017, które zostanie przekazane w dniu 19 kwietnia 2018 roku.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zaktualizowane daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

1. Raporty kwartalne:
- rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku – 10 maja 2018 roku
- rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku – 8 listopada 2018 roku

2. Raporty półroczne:
- rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku – 28 sierpnia 2018 roku

3. Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny za rok 2017 – 19 kwietnia 2018 roku
- skonsolidowany raport roczny za rok 2017 – 19 kwietnia 2018 roku.


Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej zostanie przekazane w dniu 19 kwietnia 2018 roku.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.