Relacje inwestorskie

16

2018

Raport bieżący nr 16/2018 z dnia 09.05.2018

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: “Spółka”) informuje, że w dniu 9 maja 2018 roku podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu osiągniętego zysku netto w roku obrotowym 2017 w kwocie 354.792.505,28 zł w następujący sposób:

  • na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy kwotę 123.994.355,00 zł, co stanowi 1,25 zł na 1 akcję;
  • przekazanie na kapitał zapasowy kwoty 178.420.719,46 zł;
  • na pokrycie niepodzielonego wyniku lat ubiegłych w kwocie 52.377.430,82.


Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych powyższy wniosek Zarząd podlegać będzie ocenie Rady Nadzorczej Spółki. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2017 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.