Relacje inwestorskie

21

2018

Raport bieżący nr 21/2018

Treść projektu uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 7 czerwca 2018 roku.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2018 z dnia 11 maja 2018 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 19 maja 2018 roku otrzymał od akcjonariusza - Skarbu Państwa, złożony na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 44 ust. 8 Statutu Spółki, wniosek dotyczący zgłoszenia projektu uchwały w zakresie spraw wyprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku. Projekt uchwały zgłoszony do punktu 5 porządku obrad „Uchwalenie zmian Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.” stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Ponadto Spółka przekazuje wykaz proponowanych zmian w Statucie Grupy Azoty S.A. uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej oraz zmiany, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2018 z dnia 11 maja 2018 roku.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.