Relacje inwestorskie

23

2018

Raport bieżący nr 23/2018

Propozycja ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 9 maja 2018 roku Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 30 maja 2018 roku zatwierdził następujące daty związane z wypłatą dywidendy za rok obrotowy 2017:

  • dzień 25 lipca 2018 roku jako dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
  • dzień 8 sierpnia 2018 roku jako dzień wypłaty dywidendy. 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż wystąpił do Rady Nadzorczej Spółki z powyższą propozycją dotyczącą ustalenia dat związanych z wypłatą dywidendy, celem jej zaopiniowania, a następnie skierowania do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.