Relacje inwestorskie

25

2018

Raport bieżący nr 25/2018

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2018 z dnia 9 maja 2018 roku oraz nr 23/2018 z dnia 30 maja 2018 roku Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 1 czerwca 2018 roku, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła rekomendację Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z propozycją dotyczącą ustalenia dat związanych z wypłatą dywidendy za rok obrotowy 2017:

  • dzień 25 lipca 2018 roku jako dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
  • dzień 8 sierpnia 2018 roku jako dzień wypłaty dywidendy.


Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2017 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 173, str. 1).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.